I det fynske folks tjeneste

Fængselspladser forlænges på Langeland

10 langelandske arbejdspladser er sikret tre måneder mere. Det midlertidige fængsel på Holmegård på Sydlangeland er blevet forlænget til marts 2006. Det er resultatet af den finanslovsaftale, som netop er faldet på plads mellem Venstre og Dansk Folkeparti.

Ny finanslovsaftale sikrer arbejdspladser og holder liv i midlertidigt fængsel på Langeland

Dømte skal hurtigere i gang med afsoning

I Finanslovsaftalen lægges der vægt på, at de kriminelle kommer meget hurtigere i gang med deres afsoning. Det skaber påny et behov for det midlertidige fængsel, Holmegård.

Det var ellers meningen at fængslet skulle lukke ved årsskiftet, men den netop vedtagne Finanslov betyder, at de 170 midlertidige fængselspladser på Sydlangeland forlænges til udgangen af marts.

Koster 8,3 millioner kr. at få dømte hurtigere til afsoning

Prisen for at få fangerne ud i de midlertidige fænglser er 8,3 millioner kroner. Når regeringens og Dansk Folkeparti prioriterer at sætte penge af, så sker det for at sikre, at dømte får afsonet hurtigt.
 
Holmegård beskæftiger i dag ti lokale civile samt en række fængselsfunktionærer, der er udstationeret fra andre fængsler.

Næste år er der knap 600 flere fængselspladser end i 2001.
Ventekøen ventes fuldt afviklet ved nytår.