Fejl i forvaltningen på Langeland

Ventetider, økonomisk sjusk og manglende samtaler - det er bare nogle af de kritik punkter, der rettes mod Langeland kommune i ny rapport.

Der ikke været styr på sagsbehandlingen i Langeland Kommune det seneste år.

En ny rapport afslører lange ventetider, økonomisk sjusk og manglende samtaler.

Et eksternt revisionsfirma har udtalt kritik i en lang række af de sagsbehandlinger kommunen har foretaget i 2013. I fem sager i Børn- og Ungeforvaltning var der væsentlige fejl i alle sager.

Næsten lige så slemt stod det til på voksenområdet. Her fandt revisionen fejl i 19 ud af 20 sager.

Og på et specialområdet for børn og unge var der udtaget syv stikprøver til kontrol. Her fandt man fejl i alle syv.

Samlet set er det 97 procent af de kontrollerede sagsbehandlinger der indeholder fejl.

De mange fejlsager ryster Gitte Jakobsen, der er seniorrådgiver hos Red Barnet.

- Det er dybt problematisk og stærkt kritisabelt, at kommunerne ikke overholder de regler som loven foreskriver.

Reglerne foreskriver blandt andet at hvis en kommune modtager en underretning, så skal de reagere indenfor 24 timer, og forholde sig til hvorvidt der skal laves en sag ud af underretning eller ej.

Ligeledes foreskriver loven også, at der skal foretages samtaler med de implicerede børn samt foretages børnefaglige undersøgelser.

Jørgen Christiansen, der er kommunaldirektør i Langeland Kommune, erkender at der har været for mange fejl.

- Det er også skidt, og vi arbejder på, at få rettet op på de fejl så vi i fremtiden kan overholde tidsfristerne. Det vil vi blandt andet forebygge ved at sende vores medarbejdere på kursus så de kan lære mere om hvilke krav, der skal opfyldes i fremtiden.

Læs hele rapporten her