I det fynske folks tjeneste

Fjerner træer og buske fra overdrev

Naturstyrelsen Fyn er lige gået i gang med at fjerne træer og buske på Ristinge Klint og Thurø Rev.

01:51

Naturstyrelsen Fyn er lige gået i gang med at fjerne træer og buske på Ristinge Klint og Thurø Rev.

1 af 2

Rydningerne er en del af LIFE Overdrevsprojektet og formålet er at sikre en god tilstand på overdrevene på de to naturperler.

Nedskæring af træer og buske foregår med motorsav og med maskiner.

Holder træer og buske i ave

Nedskæringen er et supplement til afgræsningen på arealerne. Afgræsningen holder træer og buske i ave og hindrer høje urter i at komme til at dominere, men ind imellem er det nødvendigt at give de græssende dyr lidt assistance med maskinkraft.

På Thurø Rev fjernes træer og buske langs skovbrynet nord for Revet.

På Ristinge Klint ryddes der på den sydøstlige del af Naturstyrelsens arealer - i området nordvest for Havblik. Her fjernes rynket rose, brombær og en mindre kratskov.

Ser voldsomt ud

Det ser voldsomt ud, når maskinerne har været i gang, men allerede til foråret vil friske græsser og urter spire frem, når solens lys igen kan nå jordoverfladen.

Indtil omkring 1950 var der mange overdrev i Danmark. Siden er det gået tilbage på grund af ændret landsbrugsdrift: Ofte er overdrevene taget med i det dyrkede land, eller også er de blevet gødsket for at give et større udbytte af græs. Mange overdrev er desuden vokset til med træer og buske, fordi afgræsningen er ophørt.

De planter, der vokser på overdrev, kan tåle at blive bidt og trådt på af græssende dyr. Derimod kan de ikke tåle skygge fra træer og buske, eller gødskning. Mange sjældne og truede planter og dyr hører til på overdrev og derfor er det vigtigt, at vi gør en indsats for at bevare naturtypen.

Vis Overdrev på et større kort


Vis Overdrev på et større kort

Læs mere

Overdrev

Overdrev er en vigtig naturtype, fordi den er levested for mange forskellige arter urter og græsser.

Her findes også mosser, laver og svampe.

Den store mangfoldighed af planter giver levesteder og føde til en stor mængde forskellige smådyr.

På et godt overdrev er den biologiske mangfoldighed - eller biodiversiteten - i top.