I det fynske folks tjeneste

Forbud mod at fiske i weekenden forsvinder

Erhvervsfiskere får nu tilladelse til at fiske i den vestlige del af Østersøen i weekenden. Det har hidtil været forbudt.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, Venstre, giver nu de trængte fiskerne en hjælpende hånd og ophæver forbud mod at fiske i weekenden.  I over 30 år har der været forbudt at fiske med snurrevod og trawl i den vestlige Østersø i weekenden.

- Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at skaffe fiskerne så meget hjælp som muligt, give dem flere dage på havet og forenkle reglerne i det hele taget. Weekendforbuddet er et 30 år gammelt levn fra en tid, hvor man havde en helt anden måde at regulere fiskeriet på. Det er godt at få ryddet op i den slags utidssvarende regler til glæde for erhvervet, siger Esben Lunde Larsen, Venstre.

Forbuddet mod at fiske i weekenden blev i sin tid indført så fiskere kunne holde fri i weekenden og samtidig kunne komme hviledagen i hu.

Ophævelsen af forbuddet er et led i regeringens arbejde med at forenkle regler.

Weekendforbuddet forventes at blive ophævet med virkning fra 20. maj 2016.