I det fynske folks tjeneste

Forbudt at fiske i Langelandsbæltet

Stenrevet i Langelandsbæltet er så udsat og sårbart, at der nu bliver indført fuld beskyttelse.

Det vil fremover være forbudt at fiske med bundgående redskaber i Langelandsbæltet, skriver Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Fra 1. september indfører ministeriet naturbeskyttelse omkring rev på den danske havbund i fire områder: Århus Bugt, Smålandsfarvandet, Hjelm Bugt og Langelandsbæltet.

- Vi tager nu et vigtigt skridt for havets natur og for at standse tilbagegangen i biodiversiteten i havet, siger fødevareminister Mette Gjerskov (S).

- Det er vigtigt at beskytte de mest sårbare arter og naturtyper. Livet i havet har brug for stenrev, som også kaldes havets oaser. De fungerer blandt andet som levesteder for mange planter, dyr og fisk, så vi får en rigere havbund fuld af liv, siger hun.

Fødevareministeriet indfører 240 meter beskyttelseszoner omkring revene.