I det fynske folks tjeneste

Forbudte æbletræer for ministeren

Langelands Kommune vil nu sende sagen om forbudte æbletræer på en grund i Ristinge for miljøministeren i håb om at få reglerne ændret.

03:12

03:58

Lars Johansen (th) vil forsøge at hjælpe Gert Johansen (tv)

1 af 3

Formanden for udvalget for trafik, teknik og miljø i Langelands Kommune, socialdemokraten René Larsen, besøgte i dag Gert Johansson i Ristinge, som i årevis har kæmpet mod myndighederne for at få lov til at beplante hans og hustruens ejendom.

Resultatet bliver, at han nu vil rette henvendelse til miljøministeren for at bede hende besøge stedet og få åbnet øjnene for, at Naturstyrelsen og Naturklagenævnet fortolker reglerne for rigidt.

- Jeg er ikke i tvivl om, at embedsmændene retter sig efter reglerne, men i dette og andre tilfælde på Langeland er de gået for vidt, siger René Larsen.

Han mener, at reglerne skal laves om:

- Det er ikke noget, embedsmændene kan gøre, men det kan politikerne, siger han.

Otte års kamp

Ægteparret Johansen købte et fritidshus på øen for otte år siden for at nyde naturen og idyllen omkring grunden, men de må ikke så meget som plante et æbletræ i haven.

Ifølge Naturstyrelsen er det nemlig landbrugsjord, de bor på og huset ligger indenfor kystbeskyttelseslinjen.

På græsplænen stod to æbletræer på en meter i højden. Den havde ægteparret Johansen plantet på deres grund på deres fristed i Ristinge på Langeland.

Men æbletræerne blev forbudt af Naturstyrerlsen sammen med det planlagte syrenhegn og et mindre plankeværk.

Selvom parret betaler skat som parcelhus, må de altså ikke benytte deres have og plante de træer, de har lyst til.