Førstehjælp fra Langeland udbredes

Hurtig førstehjælp ved hjertestop kan være på vej til hele landet. Det er perspektivet i et nyt forsøg, hvor det langelandske projekt FirstAED nu skal testes i en storby.

For første gang testes systemet med frivillige akuthjælpere koblet til alarmcentralen i en storby. Det foregår i Helsinki i Finland.

FirstAED-projektet, der udspringer fra Langeland, har netop modtaget 2 millioner kroner fra Markedsmodningsfonden til forsøget.

FirstAED-projektet fungerer ved hjælp af borgere, der selv har meldt sig til at hjælpe ved hjertestop. Systemet er bundet sammen af en vagtcentral, et GPS-system og frivillige.

Når vagtcentralen får et opkald om hjertestop, skrives adressen for hjertestoppet ind i et tilkaldesystem, som sender en alarm af sted til de tre frivillige akuthjælpere, der er tættest på. De frivillige svarer på, om de kan hjælpe og kort efter får de instruktioner om, hvad de skal.

De to af dem skal skynde sig til personen i nød, mens den tredje skal hente den nærmeste hjertestarter. Vagtcentralen har overblikket over forløbet, indtil ambulancen ankommer.

På Langeland har man kørt med FirstAED-projektet siden 2012.