I det fynske folks tjeneste

Forurenet jord på Langeland kortlagt

Fremover skal det anmeldes til kommunen, hvis du flytter mere end én kubikmeter jord fra en grund, som kommunen mener er lettere forurenet. Langeland har nu kortlagt det forurende jord i kommunen.

Hvis du flytter én kubikmeter eller mindre, skal dette ikke anmeldes, men aflevers på kommunes genbrugspladser.

Jord i byzoner er som udgangspunkt ettere forurenet. Men Langeland Kommune har valgt at udtage nogle områder, som f.eks. nyere boligområder, som ikke antages at være forurenede.

Jorden er i store dele af de ældre byområder, blevet lettere forurenet på grund af mange års påvirkninger fra afbrænding af tørv, koks, kul og træ samt fra trafik og industri.

Forureningen har spredt sig med vinden, men kan også stamme fra mindre spild eller fra forurenet fyldjord.

Jorden i byzonen er ikke blevet mere forurenet end før. Blot gælder der nye regler, hvis du skal flytte jord. Kortlægninge sker for at undgå at lettere forurenet jord flyttes til uforurenede områder.

Jordflytningsregulativet for Langeland er i offentlig høring frem til 1. maj 2008.