I det fynske folks tjeneste

Fremtiden for Rudkøbing Havn

Et større stykke analysearbejde skal danne grundlag for Langeland Kommunes fremtidige initiativer i Rudkøbing Havn.

02:26

1 af 2

Målet er at udnytte de sociale, kulturelle og økonomiske ressourcer, der giver mulighed for øget bosætning og erhvervsudvikling på Langeland.

Udviklingen af havnen forudsætter et stort lokalt engagement, hvormed der er oprettet en Følgegruppe af ca. 40 lokale borgere, der deltager i analysearbejdet.

Følgegruppen - der er bredt sammensat af repræsentanter for byens kultur-, fritids- og erhvervsliv - er opdelt i 10 Fokusgrupper.

Hver Fokusgruppe har et særligt delprojekt som ansvarsområde.

Analysearbejdet og projektudviklingen foregår således konkret i de 10 Fokusgrupper.

Fokusgrupperne præsenterer de endelige projektforslag fredag den 4. februar 2011.

Flere deltagere

Analysen gennemføres i perioden 1. juni 2010 - 31. januar 2011.

Analyseprojektet tager udgangspunkt i den ny masterplan for Rudkøbing Havn, "Connecting Pinpricks" - vinderprojektet i EUROPAN 10, den internationale arkitektkonkurrence for havneområdet.

Projektet gennemføres som et samarbejde mellem Realdania, Syddansk Universitet samt Langeland Kommune.

Derudover er tegnestuen "Rumfang Arkitektur og Landskab" - vinderarkitekterne i arkitektkonkurrencen EUROPAN 10 - tilknyttet projektet. Realdania støtter udarbejdelsen af analysen med godt 700.000 kr.