Frivillig førstehjælp har succes på Langeland

Et forsøg med frivillige førstehjælpere og brug af smartphones, når nogen får hjertestop, viser gode resultater på Langeland.

En opgørelse fra Langelands Hjertestarterforening efter to års erfaringer med frivillige førstehjælpere, et tæt netværk af hjertestartere og brug af en smartphone app på Langeland er et eksempel til efterligning i andre tyndt befolkede områder.

I løbet af de to år har førstehjælperne rykket ud 718 gange.

I 89,1% af tilfældene ankom tre førstehjælpere. Den første var fremme på lidt mere end fire minutter og hjertestarteren var fremme på under seks minutter.

Forsøgets målsætning fra start var at første førstehjælper skulle være fremme på under fem minutter, hjertestarteren skulle nå frem inden seks minutter.

Baggrunden for forsøget på Langeland er, at 3500 danskere hvert år rammes af hjertestop udenfor et sygehus, og at overlevelsen kun er 10%.

Basal førstehjælp og brug af hjertestater indenfor få minutter kan redde mange flere, mindske behovet for intensiv indlæggelse på sygehus og undgå hjerneskader.

Langelands Hjertestarterforening har opsat 96 hjertestartere, der er tilgængelige døgnet rundt og har omkring 180 frivillige uddannede førstehjælpere spredt over hele øen.

De kan blive tilkaldt via en app til smartphones, der også viser vej til nærmeste hjertestarter og stedet, hvor hjertestoppet er sket.

Læs hele rapporten om hjertestarterforsøget på Langeland