I det fynske folks tjeneste

Kommuners misbrug af folkeskoleloven skal stoppes

Langeland kommune kritiseres for at misbruge folkeskoleloven ved skolesammelægninger.

Meget tyder på, at et flertal i det ny folketing vil sørge for at lukke et hul i folkeskoleloven, som flere kommuner, herunder Langeland, har udnyttet i den seneste tid.  

Det var i hvert fald, hvad flere ordførere og folketingskandidater tirsdag gav udtryk for på et pressemøde i København, skriver Ritzau.

- Nogle kommuners misbrug af loven vækker minder om den måde, hvorpå Tvind-skolerne i sin tid misbrugte friskoleloven til at opbygge deres imperium, sagde den radikale uddannelsesordfører, Marianne Jelved.
 
Pressemødet var indkaldt af forældreorganisationen Skole og Samfund. I lighed med bl.a. Landdistrikternernes Fællesråd, Danmarks Lærerforening og Dansk Friskoleforening har organisationen peget på det urimelige i, at en kommune kan lægge et antal skoler sammen til én eller flere skoler, samtidig med at de øvrige bygninger beholdes og videreføres som underafdelinger.

- På den måde kan skoleledelsen fordele børnene mellem skolens forskellige afdelinger, som de har lyst til. Dermed tilsidesættes princippet om, at en familie altid skal kunne vælge folkeskolen i det lokale skoledistrikt, ligesom kommunen tilsidesætter det fri skolevalg og underminerer demokratiet omkring den enkelte skole, fordi én enkelt skolebestyrelse skal fungere som bestyrelse for alle afdelinger, sagde Thomas Damkjær Petersen, formand for Skole og Samfund.

Han nævnte kommunerne Bornholm, Tønder og Langeland blandt de "skurke", som er i færd med at etablere en centraliseret skolemodel efter denne opskrift.