Lægedækningen sikret på Langeland

Fem yngre læger har sagt ja til at tage over efter læger, der går på pension på Langeland.

Manglen på læger er stor i ydreområderne, og Langeland har været et af de områder, hvor lægemanglen har været mest udtalt. Halvdelen af lægerne på øen går på pension, og det har skabt frygt for at det ikke var muligt at finde afløsere.

Men efter et omfattende rekrutteringsarbejde, er det nu lykkes for regionen at finde en håndfuld afløsere.

- Flere af de nye læger er nyuddannede, og det betyder, at lægedækningen på Langeland ikke blot er sikret nu og her - men forhåbentlig mange år frem. Der er dog fortsat plads til nye læger på Langeland, og da der nu er et generationsskifte på vej, er vi ret sikre på, at det vil lykkes at få endnu flere praktiserende læger til øen, siger Bo Libergren(V), formand fo samordningsudvalget i Region Syddanmark.

Regionen har blandt andet holdt åbent hus-arrangement for yngre læger i sundhedshuset i Rudkøbing, hvor syv yngre læger deltog.

- Vi har virkelig kæmpet for at få nye læger til Langeland, og aftalen med de fem nye læger viser, at indsatsen har båret frugt. Det ligger os også meget på sinde, at borgerne i Syddanmark kan komme til læge, når de har brug for det, lige meget hvor i regionen, de bor, siger Bo Libergren.

To af de nye læger overtager praksissen i Snøde, men flytter snarest til sundhedshuset i Rudkøbing.