Langeland får 37 millioner kroner - men borgmesteren er langt fra tilfreds

17 vanskeligt stillede kommuner får tilskud fra staten. En af dem er Langeland, som kan se frem til 37 millioner kroner. Det er dog langt fra nok, mener borgmesteren.

Langeland Kommune er udfordret på økonomien. Det har ø-kommunen været i flere år, og selvom en udligningsreform har flyttet millioner af kroner til den sydfynske ø, mangler der stadig penge i det kommunale budget til alt fra skoler, ældre og veje.

Derfor har Langeland Kommune sammen med 48 andre danske kommuner søgt om tilskud fra statens pulje til vanskeligt stillede kommuner. 

Kun 17 kommuner har fået del i puljen for 2022 for i alt 360,4 millioner kroner. Langeland Kommune har fået 37 millioner kroner, og kun Lolland Kommune har med 120 millioner kroner fået mere. 

Dermed får Langeland og Lolland kommuner cirka det samme pr. indbygger - nemlig knap 3.000 kroner pr. indbygger, mens Bornholm Kommune, der får tredjemest fra puljen, får markant mindre - knap 890 kroner pr. indbygger.

Alligevel er Langelands borgmester, Tonni Hansen (SF), langt fra tilfreds med udfaldet.

- Jeg er ret chokeret. Jeg kan ikke forstå, at man ikke anerkender det økonomiske behov, som vores kommune har. Det er fuldstændig misvisende i forhold til, hvad vi har søgt. Jeg forstår ikke, at man ikke vil hjælpe os med at få sammenhæng og balance i vores økonomi, siger Tonni Hansen til TV 2 Fyn.

Langeland Kommune havde søgt om at få 69 millioner kroner, men får altså 37 millioner kroner. Desuden får Ærø Kommune fire millioner kroner fra puljen.

17 kommuner har fået tilskud

Mulighed for tilskud over flere år

Puljen er fordelt efter tre overordnede kriterier. Det er demografiske og socioøkonomiske udfordringer, aktuelle økonomiske udfordringer og vedvarende økonomiske udfordringer. 

Desuden har Langeland, Lolland og Læsø kommuner fået mulighed for at lave en aftale om særtilskud over flere år. 

- Vi skal sikre sammenhæng og balance i det kommunale Danmark, så alle kommuner har nogenlunde lige muligheder for at løse deres opgaver. Regeringen rækker nu særligt ud til de kommuner, hvor der er mange udfordringer på én gang, eftersom særtilskud kan være med til at holde hånden under en udfordret økonomi. Og for de kommuner, der får mulighed for flerårigt tilskud i et partnerskab, skaber vi nu rum til mere langsigtede investeringer i tiltag, der kan forbedre kommunens situation, siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S). 

Langeland og Ærø kommuner har også mulighed for at at låne seks millioner kroner hver i 2022 fra en lånepulje på 200 millioner kroner.