Langeland får hurtigere bredbånd

En aftale mellem Langeland Kommune, Langelands Elforsyning og TDC skal tilbyde 1500 husstande på Langeland bedre bredbånd.

Aftalen går ud på, at TDC skyder fiberkabler gennem tomrør, som Langelands Elforsyning har i den langelandske undergrund.

Med etablering af mikrocentraler - såkaldte gadeskabe - giver det kortere afstand mellem fiberforbindelsen og de langelandske hjem.

Forudsætningen for, at projektet bliver gennemført, er at der er tilslutning nok til det.

Typisk skal 40% af husstandene i de ti zoner, der er tale om, tilslutte sig.

Derfor holder kommunen borgermøder i hver zone for at samle tilkendegivelser ind - første gang d. 18. januar 2016 i Nordlangeland Hallen.

Der holdes borgermøder i disse zoner:

  • Lejbølle, Emmerbølle, Helletofte, Bøstrup, Dageløkke og Fæbæk
  • Snøde Hesselbjerg
  • Hou Nordstrand
  • Løkkeby Strand
  • Skrøbelev
  • Spodsbjerg
  • Stoense
  • Sønder Longelse og Fuglsbølle
  • Tryggelev
  • Vestereng

Priserne for bredbånd bliver de samme som TDC tager i resten af landet. Hvis husstanden i forvejen har et telefonstik, er der ikke nogen tilslutningsafgift.