Langeland fortsætter kurs mod en bæredygtig kommune

Venstre står udenfor budgetaftale på Langeland. Langelands kurs mod en bæredygtig kommune fastholdes. I det nye budget er der afsat penge til Shores Langeland og museumsområdet.

Budgetaftalerne fra de fynske kommuner landes i en lind strøm i disse dage.

Således er der nu opnået politisk enighed på Langeland. Her satte politikerne fra SF, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti deres underskrifter på en budgetaftale for årene 2021–2024.

Kun Venstre valgte at stå uden for aftalen, som bærer overskriften om et ønske om en fortsat kurs mod en bæredygtig kommune. Ønsket indebærer, at Langeland Kommune skal være økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtig.

Således fastholder kommunen, at forpligte sig til aktivt at bidrage til realiseringen af FN’s verdensmål. Der er udvalgt syv af de 17 verdensmål, som der pejles efter.

- Det er især klima- og miljødelen, som vi koncentrerer os rigtig meget om. Derfor laver vi også en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være klimakommune i år, og den bygger vi så videre på, fortæller borgmester Tonni Hansen (SF) og tilføjer:

- Nogle af de ting, vi skriver ind i aftalen er, at vi tilplanter endnu flere områder med insektvenlige planter. Når du får en bedre fauna, der tiltrækker insekter, får du også et bedre fugleliv. 

- Alt i alt, så får du i virkeligheden bare en bedre kommune, som os der bor her er glade for, og som vi har hundredtusindvis af gæster, der kommer og besøger hvert år, fordi vi har den fantastiske natur, siger borgmesteren.

Velfærd og turisme

Velfærdsområderne er som i de øvrige fynske kommune prioriteret i forhold til udviklingen i antallet af ældre og udgiftspresset generelt. 

Det er aftalt at der udarbejdes en plan for fremtidens plejeboliger, herunder demensboliger, fremgår det af aftalen.

Samtidig fokuseres der fortsat på videreudviklingen af turisme- og kulturområdet. Her er der afsat midler til videreudvikling af kyst- og havprojektet Shores Langeland samtidig med, at der er afsat penge til investeringer i anlæg på museumsområdet.

"Kun ved at påtage os ansvaret både som kommune og borgere kan vi skabe forudsætningerne for at kunne levere den nødvendige og relevante service. Det omfatter ikke alene den direkte service til den enkelte borger, men også en bevaring og forbedring af vores natur, by- og lokalsamfund og infrastruktur, der danner rammen om vores fælles tilværelse", skriver stabschef Anders Thrane Niebuhr på vegne af forligspartierne i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen fremgår det også, at Langeland Kommune på trods af udligningsreformen stadig står overfor grundlæggende økonomiske udfordringer.

"Vi kan konstatere, at selv et budget med en tydelig kurs og et fokus på fremdrift inden for en række særlige fokusområder kan blive sænket i farten af begivenheder som vi ikke kan kontrollere", skriver stabschefen og peger på, at coronapandemien også her er en udfordring: 

"Covid-19 har selvsagt medført en lang række yderligere opgaver og et stort koordineringsarbejde for alle ansatte, ledelsen og i det politiske niveau. Det vil også få betydning i 2021".

Kommunalbestyrelsen vil mødes på en temadag og udarbejde en implementeringsplan med en nærmere prioritering af de enkelte elementer i aftalen (klik herunder og se hele budgetaftalen).