Langeland hyrer eksternt konsulentfirma: Borgmester tror ikke børnesager ændres

Langeland Kommune har valgt at hyre et eksternt konsulentfirma for at gennemgå aktive børnesager i kommunen. Men selvom der er begået fejl, tror borgmesteren ikke på omgørelser.

Der kommer ikke til at ske omgørelser i børnesagerne på Langeland.

Det siger borgmester Tonni Hansen (SF) efter at TV 2 Fyn i længere tid har forsøgt at få ham i tale, om den kritik som Ankestyrelsen har udtalt af Langeland Kommune.

- Ifølge vores egen jurist har der været problemer i forhold til borgernes retssikkerhed, men ikke i forhold til selve afgørelserne. Jeg håber ikke, at der på nogen som helst måde kan stilles tvivl ved det, siger han. 

Alligevel skal alle aktive børnesager i Langeland Kommune nu gennemgås af et eksternt konsulentfirma. 

Selvom borgmesteren ikke tror på, at sagerne bliver omgjort, kan han alligevel være nervøs for udfaldet af konsulentvirksomhedens gennemgang af sagerne.

- Jeg er bekymret for, hvis der er en generel tendens i, at retsprincipper er tilsidesat. Hvis det forholder sig sådan, så har vi fejlet som kommune, og det håber jeg virkelig ikke, siger han.

Et håb som lektor i socialret ved Aarhus Universitet, Eva Naur Jensen, skyder til jorden.

- Risikoen for, at der er børn, der er fejlanbragt, den er tårnhøj her, siger hun. 

Stærk kritik af kommunen

Ankestyrelsen har fornyligt udtalt stærk kritik af kommunens behandling af anbringelsessager.

Styrelsen vurderer, at kommunens Familieafdeling ikke har overholdt en række bestemmelser i offentlighedsloven, forvaltningsloven, retssikkerhedsloven og serviceloven.

Derfor opfordrer styrelsen til, at tidligere og nuværende børnesager bliver gennemgået en ekstra gang for at sikre, at der ikke er sket fejl i afgørelserne.

Viser der sig at være fejl, vil det ikke være første gang.

Ifølge en opgørelse fra Social- og Ældreministeriet er Langeland den kommune i landet, hvor flest sager bliver omgjort. Altså hvor Ankestyrelsen enten ændrer kommunens afgørelse, eller beder kommunen behandle sagen igen.

Ifølge de seneste tal fra 2021 var det tilfældet for 58 procent af ankesagerne i Langeland Kommune.

Beslutning taget før kritik fra Ankestyrelsen

Men beslutningen om, at hyre et eksternt konsulentfirma har kommunen sat i gang, efter at kommunens ledelsestilsyn har skønnet, at der er sket fejl i flere sager.

- I forbindelse med vores egen redegørelse i september kom det frem, at der var væsentlige kritikpunkter i sagerne, siger borgmesteren.

Ledelsestilsynet vurderede også at kommunen ikke selv har personalemæssige ressourcer til selv at løfte opgaven.

- Vores tilsyn har vurderet at det er nødvendigt, at vi hyrer ressourcer udefra, fordi vi er nødt til at gennemgå alle vores aktive sager, da vi skønner, at der kan være problemer i dem, siger han.

Konsulentfirmaet skal nu gennemgå samtlige aktive sager.

- Det drejer sig om 15 sager, plus fire sager, som er afsluttet tre år tilbage, siger Tonni Hansen. 

Langeland Kommune har to måneder til at vende tilbage til Ankestyrelsen med konkrete planer for, hvad kommunen vil gøre for at imødekomme kritikken. 

Ifølge borgmesteren vil Langeland Kommune følge Ankestyrelsens anbefalinger og endda gå længere end det, hvis det bliver nødvendigt. 

En af dem, der har fået tvangsfjernet sine børn, er Sandie Hansen, der oplevede flere tilfælde, hvor kommunen ifølge hende handlede i strid med loven