I det fynske folks tjeneste

Langeland i top 3

Langeland Kommune er blandt de kommuner i landet, som anbringer flest børn uden for uden for hjemmet.

Langeland anbringer mange børn uden for hjemmet.

Det er specielt kommuner med store sociale problemer, lave huspriser og store sociale udgifter, som anbringer flest børn uden for hjemmet. Det viser en undersøgelse, som Jyllandsposten har foretaget.
 
Der tegner sig et generelt billede af de kommuner, som anbringer flest børn uden for hjemmet. Jo større sociale problemer, jo lavere indkomster og jo større sociale udgifter, desto flere børn er anbragt uden for hjemmet.

Pris: 700.000-800.000 kroner

En anbringelse af et barn uden for hjemmet løbet let op i 700.000-800.000 kroner om året, og det kan mærkes på det kommunale budget. Og det er specielt de mindre landkommuner, som risikerer at ende med en større del af regningen.
 
 - Nogle familier flygter fra storbyerne, hvor der måske kan være en større faglighed og tilbøjelighed til at gribe ind. Samtidig har kommunalreformen bragt kommunerne i en overgangsfase, hvor man først er ved at blive klædt på. Det siger professor og psykolog fra Aarhus Universitet, Stig Vestergaard til Jyllandsposten.