Langeland Kommune måske på vej ud af Beredskab Fyn

En truende ekstraregning på 324.000 kr. for at beholde en indsatsleder på øen får Langeland Kommune til at overveje at forlade Beredskab Fyn.

Med undtagelse af Middelfart indtrådte alle de fynske kommuner ved årsskiftet i det nye fællesberedskab, Beredskab Fyn.

Overdragelsen af indsatslederfunktionen til det nye fynske fællesberedskab, Beredskab Fyn, blev Ved opstarten udsat til den 1. september i år.

Netop den kommende struktur for indsatslederne har givet anledning til politisk debat på Langeland.

Det skriver beredskabsinfo.dk.

For med den kommende struktur skal indsatsledervagten på Langeland nedlægges, således at indsatslederen fremover skal sidde og først ved behov komme fra Svendborg.

Og det giver udfordringer på Langeland, og derfor skal byrådet i dag se på problemstillingen.

"Der ses nogle udfordringer i forbindelse med nedlæggelse af de lokale indsatslederstillinger, herunder tab af lokalkendskab samt servicefunktioner ud over de beredskabsmæssige, der ikke kan forventes løst under Fællesberedskab Fyn."

Sådan står der i dagsordene til det byrådsmøde, som i dag skal afholdes, og hvorpå kommunalbestyrelsen skal beslutte, om de fortsat vil følge den fælles model.

- Beredskab Fyn skal anbefale, at Langeland kommune fra 1/9 2016 fortsætter med den indsatslederordning som kommunen i dag har, hvilket betyder, at indsatslederne på Langeland fastholdes, og at der på de 3 brandstationer ikke indføres en teknisk holdlederordning. Beredskab Fyn skal samtidigt anbefale, at udgiften hertil fordeles med 2/3 til Langeland kommune og 1/3 til de øvrige 8 kommuner, afregnet efter fordelingsnøglen. Den samlede omkostning vil i 2016 priser udgøre kr. 485.875 årligt, anbefalede Mogens Bjerregaard, der er Beredskabsdirektør for Beredskab Fyn, den 31. maj i en mail til Langeland Kommune.

Ekstraregning skaber tvivl

Udsigten til denne ekstraregning på i alt 324.000 kr., altså to tredjedele af det samlede beløb, får derfor Langeland Kommune til at overveje helt at forlade Beredskab Fyn.

Kommunen er ifølge beredskabsinfo.dk nemlig ikke umiddelbart indstillet på at ville betale den store ekstraregning for at beholde indsatslederfunktionen på Langeland. 

Det kan give helt andre udfordringer, da alle kommuner skal godkende planen for den såkaldte risikobaserede dimensionering, inden den kan træde i kraft. 

Derfor kan Langeland reelt ende med blokere for den samlede plan, hvis de afviser.

- Hvis Langeland Kommune beslutter, at man ikke vil godkende den nye risikobaserede dimensionering er konsekvensen nok, at der skal startes en proces op omkring Langelands udtræden af Beredskab Fyn.

Hvis kommunen træder ud af Beredskab Fyn, vil de genoprette deres eget beredskab i samarbejde med Falck.

Byrådsmødet starter mandag klokken 17.00.