I det fynske folks tjeneste

Langeland skraber bunden på ny liste

Langeland er helt nede som nummer 92 på ny liste over hvor godt landets kommuner klarer indsatsen overfor de specialiserede sociale områder. Svendborg kommune er højst rangeret fynske kommune med en 9. plads.

Det er Socialpædagogernes Lnadsforbund, der i dag lancerer listen "Socialt Indeks", hvori man har kortlagt, hvordan landets 98 kommuner klarer indsatsen på områderne, Udsatte børn og unge, Udsatte voksne samt Handicapområdet. I alt er kommunerne vurderet på over 100 forskellige indikatorer.

- Ideén er, at kvalitet kan måles. Og at det er på tide, vi begynder at tale om, hvorfor en idsats er god - og en anden er mindre god. Vi har brug for at kunne tale om kvalitet i indsatsen. Vi håber derfor, at Socialt Indeks vil blive brugt som et redskab tilat øge kvaliteten i den kommunale indsats. Og, at kommunerne vil bruge listen til at dele inspiration om, hvordan opgaverne på det specialiserede sociale område løses bedst muligt, siger Hanne ellegaard, formand for Socialpædagogerne Lillebælt.

Langeland er den fynske duks

Svendborg er højest placerede fynske kommunen på listen med en fornem 9. plads. Skarpt forfulgt af Nyborg på en 13. plads. I den stik modsatte ende af listen ligger Langelands kommune på en 92. plads.

Rødovre kommune topper listen, mens Fanø kommune ligger sidst.

Gode råd til kommunerne

Med listen følger også en række anbefalinger til, hvordan kommunerne kan styrke den sociale indsats. Her bliver der blandt andet peget på, at kommunerne skal sørge for, at deres udsatte borgere altid får det specialiserede tilbud, der matcher den enkeltes behov. Det gælder f.eks. særligt skadede spæd- og småbørn, mennesker med sjældne diagnoser, unge piger med svære spiseforstyrrelser, personer med erhvervede hjerneskader eller kriminelle unge.

Se hvor på listen din kommune befinder sig