Langeland vil have ungdomsfængsel

Socialdemokraterne og Radikale Venstre på Langeland foreslår at kommunen beder Justitsministeriet om at få en ny institution under Kriminalforsorgen for børn under 18 år.

Forslaget fra de to partier i Langeland Kommune har to formål:

  • At skabe en lukket ungdomsinstitution, der skal holde unge under 18 år ude af fængslerne
  • At tilføre Langeland som udkantsområde statslige arbejdspladser

Behovet er der

Socialdemokraterne og de Radikale i Langeland Kommune mener, at der er et stigende behov for en instituion for unge, der i dag havner i almindelige fængsler.

Antallet af unge, der får en ubetinget dom er større i Danmark end i de andre nordiske lande og antallet er stigende.

Mange af dem begynder afsoningen af deres straf på lukket institution, men de overføres til fængslerne, fordi personalet på institutionerne ikke kan styre dem.

De Europæiske Fængselsregler siger, at unge under 18 ikke bør i fængsel, men skal på institution indrettet til formålet.

Langeland har hvad der skal til

Langeland kan tilbyde en af kommunens nedlagte skoler til at danne ramme om institutionen.

Kommunen rummer desuden muligheder for samarbejdspartnere indenfor en række områder, undervisningsmæssigt, kulturelt, rekreativt og erhvervsmæssigt.

Hertil kommer, at Langeland befinder sig langt fra storbyens fristelser, men stadig har broforbindelse til omverdenen.