I det fynske folks tjeneste

Langelandsbroen åbner for festival

Afspærringen af en del af kørebanen på Langelandsbroen i forbindelse med renoveringsarbejde bliver ophævet i forbindelse med Langelandsfestivalen i juli og fjernes helt den 11. oktober.

Arbejdet med at renovere Langelandsbroens overbygning har stået på siden 2010.

I den forbindelse har en del af vejbanen på en strækning på 210 meter været afspærret.

Det har været nødvendigt, fordi arbejderne skal have flugtvej, maskiner og andet stående.

Den permanente afspærring bliver fjernet 11. oktober 2013, men også i forbindelse med Langelandsfestivalen i uge 30.

Flere mindre afspærringer

I tiden efter den 11. oktober kommer en afspærring langs kantstenen i hele broens længde indtil 30. november.

Det berører dog ikke vejbanerne.

Det ene af broens fortove bliver inddraget til arbejdsområde indtil 1. december.

Cyklister og gående henvises til dobbeltstien i modsat side.

I maj og juni 2014 vil der blive arbejdet i aften og nattetimerne, hvilket gør det nødvendigt at afspærre 100 meter vejbane.