I det fynske folks tjeneste

Nyt håb om servicehavn i Spodsbjerg

Transportminister Hans Chr. Schmidt foreslår, at man nedsætter en arbejdsgruppe.

Transportminister Hans Chr. Schmidt har tirsdag d. 23. august over for borgmester Bjarne Nielsen, kommunaldirektør Jørgen Christiansen og udviklingsdirektør Anne-Lene Haveløkke Jensen givet tilsagn om, at han i den nærmeste fremtid vil afholde et møde med direktøren for Sund og Bælt, for at drøfte mulighederne for etableringen af en servicehavn i Spodsbjerg i forbindelse med bygningen af Femern forbindelsen.

Konkret vil Transportministeren foreslå, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der nærmere skal undersøge mulighederne for etableringen af servicehavnen.

Når det er Transportministeren, der er den udfarende kraft, og ikke Langeland Kommune, skyldes det, at det er Staten - repræsenteret ved Transportministeren - der er ejer af det areal, der i givet fald skal anvendes til servicehavnen.

Ministeriet forventer at kunne give en tilbagemelding fredag om, hvornår mødet med Sund og Bælt afholdes.