Omstridte grunde byggemodnes

Familier i Peløkke på Langeland må pænt se på, at der graves ud og byggemodnes på nabogrunden, mens deres klagesag venter i Landsretten.

24 helårsboliger lige ned til vandet

Hundrede meter fra kysten i Peløkke skal der ligge 24 helårsboliger. Ejeren af grunden er gået i fuld gang med at byggemodne, selvom naboerne på Peløkkevej er gået rettens vej for at få byggeplanerne standset.

Naboer til det kommende kystbyggeri fik tidligere i september bevilget fri proces, så de uden omkostninger kan få prøvet sagen ved landsretten.

Ikke ulovligt men risikabelt

Naturklagenævnet har godkendt Rudkøbing Kommunes lokalplan, og miljøministeren har givet dispensation fra loven om at bygge tættere på end 300 meter fra kysten.

Ejeren af grunden gør med andre ord ikke noget ulovligt ved at byggemodne før sagen har været i Landsretten. Men ifølge Naturklagenævnet løber ejeren en stor risiko, hvis Landsretten erklærer det kommende byggeri for ulovligt.

- Han skal jo følge Landsretten og rive eventuelle boliger ned, siger Bent Hindrup Andersen, Enhedslisten fra Naturklagenævnet.

Kæmpet i tre år

Beboerne i Peløkke har nu i tre år forsøgt at bremse byggeriet, som de mener ødelægger udsigten og miljøet.