I det fynske folks tjeneste

Penge til Langeland: Regeringen vil flytte over en milliard kroner fra by til land

1,4 milliarder kroner bliver flyttet til kommuner, der er presset økonomisk, fremgår det af udspil til reform. Det er blandt andet Langeland, der får gavn af udspillet.

Torsdag formiddag præsenterer regeringen sit udspil til en ny udligningsreform.

Der skal flyttes flere penge fra by til land. Det er et af elementerne i S-regeringens udspil til en udligningsreform for de 98 kommuner i Danmark.

Læs også Forstå, hvad udligningsreformen betyder på Fyn

I alt 1,4 milliarder kroner skal flyttes fra hovedstadsområdet til landets øvrige kommuner, og pengene skal groft sagt rykkes fra øst til vest.

Det fremgår af udspillet, som torsdag bliver præsenteret ved et pressemøde i Finansministeriet af fungerende finansminister Morten Bødskov (S) og social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).

- Det handler om, at de bredeste skuldre må bære de tungeste byrder.

- Det drejer sig om selve indretningen af vores velfærdssamfund, hvor vi som socialdemokrater mener, at der er brug for mere retfærdighed, siger Morten Bødskov i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under videoen. 

 

01:05

Forstå udligningssystemet på et minut.  Video: David Moritz

Luk video

De velhavende kommuner, som ikke mindst er centreret omkring og nord for København, kommer til at afgive flere penge til yderkommunerne, der er udfordret med økonomien.

Det gælder øerne og landdistriktskommuner i Syd-, Vest- og Nordjylland. De fem mest velhavende kommuner i hovedstadsområdet, hvilket er Gentofte, Rudersdal, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Dragør, skal tilsammen betale 0,6 milliarder kroner.

De penge går blandt andet til kommuner, der har det svært økonomisk. Også de store byer omkring Aarhus kommer til at bidrage.

Sådan vil det nye danmarkskort se ud, hvis regeringens udspil bliver vedtaget. Kortet viser, hvem der bidrager, og hvem der modtager mest i nye udligning.

  Foto: Regeringen

30 yderkommuner bliver samlet tilført 950 millioner kroner. Det er kommuner som Lolland, Langeland, Guldborgsund, Tønder, Vesthimmerland og Frederikshavn.

Andre 24 øvrige kommuner får i alt tilført 250 millioner kroner ekstra. Ikke mindst kommuner i Syd- og Vestsjælland, der har mange social udsatte borgere, bliver tilført flere penge.

Ifølge udspillet kommer 58 kommuner til at få en økonomisk gevinst med udligningsreformen, mens 34 kommuner vil skulle afgive mere.

For omkring seks kommuner kommer reformens virkninger til at være omtrent neutrale.

 Regeringens udspil til udligning mellem kommuner

S-regeringen har torsdag fremlagt et udspil til en udligningsreform. Der venter vanskelige forhandlinger.Hvordan skal pengene omfordeles fra rige til fattige kommuner i fremtiden? Det er S-regeringen kommet med et bud på torsdag.

 

Blandt andet foreslår regeringen, at kommuner, som skal bidrage mere, kan vælge at sætte skatten op. Ifølge udspillet flyttes 1,4 milliarder kroner fra især velstillede kommuner i Nordsjælland og hovedstaden til provins- og yderkommuner. I den seneste valgperiode lykkedes det ikke for den daværende VLAK-regering at ændre udligningssystemet.
 

Her er S-regeringens udspil:
Forslag, der får Danmark til at hænge bedre sammen:
  Én fælles landsudligning. Hovedstadsudligning og provinsudligning afskaffes.

  Nyt hovedstadstilskud målrettet udsatte hovedstadskommuner.

  Én milliard kroner målrettet udsatte yderkommuner.
  Et knæk i selskabsskatteudligningen.

  Øget refusion i dyre socialsager.

 

Forslag, der giver luft i budgettet til ekstra velfærd:
  Reform af styreformen i København, Aarhus, Odense og Aalborg.

 

Forslag, der skaber en mere retfærdig udligning:
   Loft over rabat til de mest velhavende kommuner i overudligningsordning.
   Flere penge til kommuner med mange svage ældre.
   Større vægt på sociale udgiftsbehov.
   Boligkriterier skal følge med udviklingen.
   Au pairer skal ikke udløse tilskud.
   Kommuner, som skal bidrage mere, kan vælge at sætte skatten op.
   Rimelig overgang til nyt system.

 

Forslag, der løser bundne opgaver:
   Kriterie for faldende indbyggertal stabiliseres.
   Beskæftigelsestilskuddet omlægges til generel udligning.
   Justering af udlændingeudligningen.
   Datagrundlaget gøres mere robust med reformen.
   Bagudrettet kompensation for skævhed i udligningen.
 

Kilde: Udspillet "Råd til velfærd i alle kommuner - mere retfærdig udligning", Social- og Indenrigsministeriet.
 

Se mere