Skilte skal advare mod egern

For mange sorte egern bliver dræbt på vejene på Nordlangeland. Det skal nye skilte nu være med til at ændre.

Siden 2010 er der udsat 35 sorte egern på Nordlangeland. Men nye undersøgelser viser, at for mange egern bliver dræbt, når de passerer veje i området. Derfor skal der nu sættes advarselsskilte op i området.

Det er Danmarks Naturfredningsforening og Naturstyrelsen, i samarbejde med Zoologisk Museum og Bio Science, Århus Universitet, der står for projektet med genudsætning af sort egern på Langeland.

Og projektgruppen har nu rettet henvendelse til Langeland Kommune for at få tilladelse til at opsætte advarselsskiltene.

Forslaget er anbefalet af Det Grønne Råd og skal behandles af Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø i Langeland Kommune i dag onsdag.

Vil udsætte flere egern

Størstedelen af de 35 udsatte sorte egern var hanner. Men nu vil projektgruppen udsætte flere egern.

For at få en mere optimal kønsfordelingen blandt de udsatte egern, er det besluttet at indfange og udsætte 5 hundyr her i efteråret 2014, og yderligere 5 i efteråret 2015.