Små lokalsamfund har det fint med asylsøgere

Beboere i små lokalsamfund, der bliver hjemsted for et asylcenter, er på forhånd ofte bekymrede, men ændrer holdning når første asylsøgerne er ankommet, blandt andet på Langeland.

Det er en af konklusionerne i et forskningsprojekt, hvor de to antropologer postdoc Birgitte Romme Larsen og postdoc Zachary Whyte fra Københavns Universitet har undersøgt asylcentres konsekvens for lokalsamfund i Norddjurs og Langelands kommuner, skriver Kristeligt Dagblad.

Stemningen var ophedet, da de 350 indbyggere i den lille landsby Lyngby på Djursland sidste efterår samledes til borgermøde, fordi byen skulle modtage 150 asylsøgere.

Men tre kvart år efter er modstanden mod asylcentret væk, og landsbyens beboere forsøger at få hverdagen med de nye naboer til at fungere.

Den pragmatiske holdning er typisk for flere af de små samfund på landet, der i øjeblikket modtager mange asylsøgere.

Politiet bekræfter

Studiets resultat bekræftes af en rundringning, som Kristeligt Dagblad har foretaget til politikredsene på Fyn og i Jylland.

Her er meldingen, at centrene i de små lokalområder ikke øger kriminaliteten mere end, hvis et tilsvarende antal danskere flytter ind.

Flest asylsøgere i lokalsamfund

Langt hovedparten af de aktuelt 48 asylcentre i Danmark er blevet placeret i mindre lokalsamfund.

På Langeland huser et øsamfund med 14.000 indbyggere 700 asylsøgere.

Norddjurs Kommune med 37.000 indbyggere har tre asylcentre med et par hundrede beboere.

- I medierne hører vi ofte den meget positive historie om de frivillige, der hjælper i centrene. Eller den negative historie om bekymringer. Vores interview med et bredt udsnit af borgere viser, at der en stor gruppe, som befinder sig midt imellem, siger Zachary Whyte i Kristeligt Dagblad.

- Inden centrets oprettelse handler bekymringerne ofte om kriminalitet og faldende huspriser. Når asylsøgerne er installeret, er lokalsamfundet opmærksomme på, om asylsøgere holder området ordentligt, ikke smider skrald og cykler reglementeret på vejene, fremhæver Zachary Whyte i Kristeligt Dagblad.

Birgitte Romme Larsen pointerer, at nogle af de borgere, der på borgermøderne er meget kritiske over for et asylcenter, ændrer holdning, efter at asylsøgerne er flyttet ind.

Ingen af de små samfund oplevede mere kriminalitet. Til gengæld forstærkede asylcentrene borgernes oplevelse af en centralisering, som indebærer, at der bliver skåret i de små samfunds busdrift og ældremad.