I det fynske folks tjeneste

Spodsbjerg-Tårs: Rederiet Færgen vinder sejlrute

Rederiet Færgen skal frem til 2028 sejle færgeruten Spodsbjerg-Tårs, har Sund & Bælt besluttet.

Foto: Færgen

Rederiet Færgen fortsætter som operatør af færgeruten Spodsbjerg-Tårs mellem Langeland og Lolland efter udløbet af den nuværende kontrakt. Den netop underskrevne kontrakt træder i kraft den 1. maj 2018 og gælder 10 år frem.

- Vi er meget glade for fortsat at skulle varetage færgedriften, fordi vi gennem flere år har investeret markant i at skabe et meget velfungerende færgekoncept til netop overfarten Spodsbjerg-Tårs, siger John Steen-Mikkelsen, der er administrerende direktør i Færgen.

I 2012 indsatte rederiet de to færger ”M/F Langeland” og ”M/F Lolland” – også kaldet tvillingefærgerne – på ruten.

Investeringen i nye færger har sammen med investeringen i havneanlæg både tredoblet kapaciteten i forhold til tidligere og løftet kundeoplevelsen så meget, at trafiktallene siden da er steget markant.

Væksten kulminerede denne sommer, idet juli 2016 bød på de højeste trafiktal på overfarten siden etableringen af Storebæltsforbindelsen i 1998.

Èn byder

Det er Sund & Bælt, der har tildelt Færgen overgangen mellem Langeland og Lolland, og selvom rederiet er den eneste byder på opgaven, er det stadig lykkedes at spare cirka 25 procent.

- Færgen har igennem årene leveret en meget driftssikker og stabil løsning, baseret på deres store erfaring, og vi ser frem til, at Færgen også fremadrettet opretholder en pålidelig, effektiv og god service på ruten til gavn for overfartens kunder, siger Sund & Bælts administrerende direktør Mikkel Hemmingsen.