Store maskiner hjælper små padder

Naturstyrelsen Fyn er for tiden i gang med at oprense vandhuller på Thurø og Langeland for at give forskellige padder de bedst mulige forhold.

Gravemaskinerne var i sidste uge i sving på Thurø Rev til gavn for strandtudse, springfrø og stor vandsalamander.

Mandag tog de fat på Sydlangeland, hvor der både graves nye og oprenses gamle vandhuller til fordel for især klokkefrøen.

Selvom det er blevet tøvejr, er jorden stadig frosset.

Det gør, at maskinerne kan arbejde i de fugtige naturområder uden at rode alt for meget.

Arbejdet udføres så nænsomt som muligt på køreplader af hensyn til jordens struktur og planter.

Arbejdet er en del af EUs LIFE Overdrev II projekt og LIFE Kær projektet.

Mere om projekterne her