Støtte til specialforretning i Tranekær

Specialforretning i Tranekær med lokalt producerede eller forarbejdede produkter får 200.000 kroner i støtte fra landdistriktspulje.

Der er i alt 10 millioner kroner på vej til 42 forsøgsprojekter, der alle har fået støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters landdistriktspulje. Heraf går de 200.000 ti Tranekær-projektet.

Projekterne har det til fælles, at de gennem nytænkning og forsøg skal styrke erhvervsudvikling, bosætning og sammenhængskraften i landdistrikterne.

Det tidligere godskontor på Tranekær Gods på Langeland skal danne ramme om et fælles salgs- og udstillingssted for lokale producenter og kunstnere.

- De lokale producenter og kunstnere skal selv stå for driften. Der skal etableres en forening til formålet, og det indgår som del af projektet at udvikle en model for driftssamarbejder mellem lokale producenter og turismeaktører, står der i projektbeskrivelsen fra Get@Life.

Turisme skal skabe arbejdspladser

Turisme er et af midlerne til at skabe arbejdspladser på landet og til at tiltrække nye beboere. Og netop turismeprojekter er der mange af blandt årets støttemodtagere.

- Kystturismen omsætter for 45 milliarder kroner om året og betyder virkelig meget for landdistrikterne. Men vi ved også, at der er potentiale for endnu mere, og derfor skal vi bruge kræfter på at styrke turismen gennem endnu bedre oplevelser og endnu bedre håndtering af de mange tusinde turister, der hvert år besøger kystområderne - og det kan de her projekter være med til , siger minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen, Soc.dem.