I det fynske folks tjeneste

Sydfynsk ø vil lokke flere indbyggere til

Strynø i det sydfynske øhav er gået sammen med flere andre mindre øer for at skaffe flere indbyggere.

Foto: Ole Bandholm

”Nye naboer - mere ø-liv”, er titlen på et bosætningsprojekt som Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne gennemfører frem til 2020, sammen med en kernegruppe af syv småøer: Strynø, Anholt, Endelave, Femø, Omø, Sejerø og Aarø.

Projektet har i alt modtaget 880.000 kroner fra LAG Småøerne og fra statens ø-støttemidler under Landdistriktspuljen.

Projektet har fire indsatsområder: Netværk, markedsføring, matchmaking og ansættelse af en ø-konsulent.

- Ud over de fire indsatsområder bliver der udviklet et idékatalog med en opsamling af viden og erfaringer fra projektforløbet, herunder inspiration til aktiviteter og projekter, der kan medvirke til at fremme bosætningen og erhvervsudviklingen på de danske småøer, skriver Danske Småøer i en pressemeddelelse.

Læs også Lettelse på ø-skole: Politikere dropper lukning

Projektet har fire hovedindsatser:

Netværk, viden- og kompetenceudvikling
Via en række workshops og samarbejder på tværs af småøerne, bliver viden og erfaringer delt og konkrete idéer afprøvet.
 
Markedsføring – den gode fortælling
Småøerne får viden og redskaber til at forbedre deres kommunikation til omverdenen, både i pressen, på hjemmesiden, på de sociale medier, og i det daglige møde med de besøgende på øen.
Der gennemføres en fælles markedsføringsindsats af ”det gode liv” på småøerne, med udgangspunkt i øboernes egne personlige fortællinger.
 

Matchmaking - ejerskifte og iværksætteri
Under denne indsats vil vi undersøge, om det er muligt at lave matchmaking mellem virksomhedsejere på øerne, der ønsker at sælge eller bortforpagte deres virksomhed, og potentielle øboere der ønsker at afprøve livet som selvstændig erhvervsdrivende. Omdrejningspunktet for indsatsen bliver landbrug og fødevarer.

 

Model for ansættelse af en ø-konsulent
Vi vil undersøge mulighederne for at etablere lokale ø-konsulenter, der skal fremme bosætning gennem en intensiv og professionel indsats, med inspiration fra de meget positive erfaringer fra et lignende projektforløb på Orø i 2014-2016. Målet er at 1-2 kommuner og deres tilhørende øer, i fællesskab beslutter sig for at afprøve en forsøgsordning med ansættelse af en ø-konsulent.

 

Kilde: www.danske-smaaoer.dk

Læs også Dronningen sejler videre: Next stop Strynø