I det fynske folks tjeneste

Ti elever risikerer at miste ø-skole

Et sparekatalog fra Langeland Kommune er i høring. Skolelukning, tidligere skolestart og nedlæggelse af Blå Flag-strande er i spil.

I et sparekatalog bliver der forslået at lukke Strynø Skole. Foto: Ole Bandholm

Gennem flere år har Langeland Kommune skulle spare omkring 16 millioner kroner om året for at få budgetterne til at hænge sammen.

Sparekataloget rummer en lang række forslag, lige fra lukning af Strynø Skole, færre tjenestemænd i kommunen til tidligere skolestart for de mindste børn.

Forventningen er, at der i 2019 skal spares 16,4 millioner kroner, men det præcise beløb står først helt klart, når kommunen til september har det fulde overblik over kommunens indtægter.

Sparekataloget er nu sendt i høring med høringsfrist til og med den 8. august 2018. Sparekataloget rummer over 70 konkrete forslag til samlet beløb på næsten 23 millioner kroner.

Mange konkrete forslag

Langeland Kommune ansøger hvert år om Blå Flag-miljømærkningsordning af seks strande og to havne. Det koster hvert kommunen 75.000 kroner.

Læs også Familie flytter fra Silkeborg til Strynø: Seriøst, hvad har vi gang i?

Og hvis kommunen har Blå Flag strande, er der krav om strandrensning på disse strande. Det koster 100.000 kroner årligt.

Hvis før-SFO begynder 1. april i stedet for 1. maj vil det give en årlig besparelse på 75.000 kroner, og hvis alle børn begynder i børnehave, når de er to år og ti måneder, vil det give en årlig besparelse på 420.000 kroner.

En lukning af Strynø Skole, der på nuværende tidspunkt har ti elever, vil på sigt give en årlig nettobesparelse på 778.000 kroner.

En reduktion i antallet af tjenestemænd i kommunen vil give en årlig besparelse på 1.800.000 kroner.

Se alle forslagene i Sparekataloget.

Sendt i høring

De politiske fagudvalg drøfter for øjeblikket sparekataloget - også kaldet effektiviseringskataloget, og hele kataloget er sendt i høring internt i kommunen.

Efter høringsperiodens udløb vil effektiviseringskataloget og høringssvar samt bemærkninger fra udvalgene blive forelagt økonomiudvalget.

Økonomiudvalget behandler første gang det samlede budgetforslag den 20. august.