I det fynske folks tjeneste

Torskestop: Penge på vej til små fiskerifartøjer

Der er penge på vej til fiskere, der er ramt af torskekvoter. Miljø- og fødevareministeren sætter nu gang i en kompensationsordning for små fiskefartøjer.

Foto: Anders Høgh

Fiskere fra blandt andet Langeland, der har være hårdt ramt af torskekvoter, kan nu se frem til kompensation. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen sætter nemlig nu gang i en kompensationsordning for små fiskefartøjer.

Initiativet kommer efter, at den danske torskekvote i 2017 er nedsat med 56 procent i den vestlige Østersø og med 25 procent i den østlige Østersø.

Læs også Minister indfører fiskesanktioner efter for høj bifangst

I efteråret stod det klart, at torskestoppet ville få store økonomiske konsekvenser for Østersøfiskerne med små fartøjer. Derfor afsatte regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2017 24 millioner kroner til kompensationsordningen.

- De danske torskefiskere i Østersøen bliver hårdt ramt ved den drastiske nedgang i kvoterne. Mange mindre fartøjer er ikke i stand til at skifte farvand eller gå længere til søs, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, Vestre.

- Derfor sender vi dem nu en økonomisk håndsrækning, som kan hjælpe dem gennem 2017. Størstedelen af de fastsatte midler går til mindre fartøjer, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Læs også Thomas fiskede trods EU-forbud: Nu har protesterne virket

Forslaget til modellen lægger op til at cirka 80 procent af de fartøjer, der er støtteberettigede, er under 15 meter lange.

Fakta

Et fartøj, der opfylder kriterierne, og som fra 2013 til 2015 har haft en gennemsnitlig årlig indtægt af torsk fra den vestlige Østersø på 100.000 kroner, vil få udbetalt 50.000 kroner i kompensation. For fartøjer med fangst af torsk fra den østlige Østersø vil udbetalingen være på 19.000 kroner.

Kriterier for at være omfattet af ordningen:
  1. Aktiv erhvervsfisker pr. 1. januar 2017
  2. Fiskeri efter torsk i Østersøen i referenceperioden 2013-2015
  3. Minimum 70 fiskedage i Østersøen i alt i 2014 og 2015
  4. Fartøjets torskeandel fra Østersøen udgør minimum 20 pct. af fartøjets samlede landingsværdi, heraf skal minimum 10 pct. stamme fra hhv. vestlig og / eller østlig Østersø
  5. Fartøjets landingsværdi fra Østersøen udgør minimum 30 pct. af fartøjets samlede landingsværdi.
  6. Bagatelgrænse for udbetaling sættes til 5.000 kr.
Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet