Tryggelev: Der skal liv i ruinen

I den lille landsby Tryggelev på Langeland har man revet fire faldefærdige ruiner ned det seneste år. Nu skal der være liv i Tryggelev igen.

Engang lå det gamle bageri i Tryggelev og forfaldt. I dag er det fjernet og tilbage er en øde og mudret græsgrund. Men snart summer det igen af liv, håber beboerforeningen i Tryggelev.

For foreningen er i fuld gang med at søge penge hos fonde, så de kan få udendørs motionsredskaber.

- Det er rigtig positivt, fortæller Britta Andersen, der er kasserer i Tryggelev Beboerforening.

Inden for det seneste år er fire bygninger i selve Tryggelev revet ned - og en enkelt bygning lige uden for byen.

I alt ni fynske kommuner har fået godt 24 millioner kr. til sammen til istandsættelse og nedrivning af ruiner i de fynske landsbyer.