Langt fra lige: Arbejde hjemme koster på ligestilling

Mænd og kvinder bruger langt fra lige meget tid på de huslige pligter. Det trækker spor ud på arbejdsmarkedet, hvor der også er langt til ligestilling.

Er det dig, der smører spegepølsemadder til børnenes madpakker? Svinger du oftere støvsugeren end din partner? Er det dig, der bliver hjemme, når der er skoldkopper i børnehaven? Og tilbringer du færre timer på din arbejdsplads om ugen end din partner?

Svarer du ja til de fleste spørgsmål her, er du højst sandsynligt kvinde.

Det er nemlig det billede, som statistikkernes tørre tal maler frem.

quote Ligestillingen i hjemmet hænger uløseligt sammen med ligestillingen på arbejdsmarkedet

Thomas P. Boje, Professor i sociologi, RUC

I Rockwool Fondens Tidsanvendelsesundersøgelse fra 2018 viser det sig nemlig, at kvinderne trækker det tungeste læs, når det kommer til indkøb, madlavning, opvask og rengøring. Faktisk bruger kvinder set over en hel uge hver eneste dag en time mere end mænd på husligt arbejde. 

I følge Thomas P. Boje, professor i sociologi ved Roskilde Universitets Center, har den skæve fordeling af arbejdet i hjemmet også store konsekvenser for ligestillingen på arbejdsmarkedet.

- Ligestillingen i hjemmet hænger uløseligt sammen med ligestillingen på arbejdsmarkedet, understreger han. 

Det siger tallene

Det går skævt når to bliver til en familie

Den tungestvejende grund til, at det er kvinderne, der ender med at smøre madpakkerne, skal især findes hos børnene. Når vi stifter familie er det nemlig stadig moren, der tager størstedelen af barselsorloven. 

Det sætter kvinderne tilbage i forhold til deres mandlige kollegaer, når det kommer til anciennitet på arbejdspladsen. 

- Det betyder også, at når børnene bliver syge, så er det i høj grad moderen, der tager fri, fordi hun i forvejen er den, der tjener mindst, forklarer Thomas P. Boje.

Når barnets første sygedag er brugt op, er det altså billigst for familien, hvis mor bliver hjemme og passer det syge barn. Det er en faktor, der ifølge Thomas P. Boje er med til at få kvinder til at prioritere mindre prestigefyldte jobs og offentlige ansættelser, fordi det gør det nemmere at få hverdagen i familien til at hænge sammen. 

Det går altså udover ligestillingen på arbejdspladsen, når kvinderne stadig i 2018 viste sig at være den i familien, der bruger mest tid på opgaverne derhjemme. Sådan har det set ud længe, og der er ikke tegn på at udviklingen ændrer sig markant foreløbigt. 

- Når der ikke sker noget i Danmark, er det fordi vi ikke tilpasser lovgivningen i forhold til mødre og fædres rettigheder, mener Thomas P. Boje. 

I forhold til vores nordiske nabolande halter vi bagud. I Danmark har fædre ret til 14 dages barselsorlov, mens de i Sverige har ret til 90 dage. 

I den kommende uge sætter TV 2 Fyn fokus på ligestilling mellem mænd og kvinder i serien "Langt fra lige". Du kan være med til at sætte dagsorden sammen med os. Stil dit spørgsmål her.