I det fynske folks tjeneste

Langt fra lige: Arbejde hjemme koster på ligestilling

Mænd og kvinder bruger langt fra lige meget tid på de huslige pligter. Det trækker spor ud på arbejdsmarkedet, hvor der også er langt til ligestilling.

Kvinder arbejder i gennemsnit en time mere om dagen derhjemme. Foto: scanpix

Er det dig, der smører spegepølsemadder til børnenes madpakker? Svinger du oftere støvsugeren end din partner? Er det dig, der bliver hjemme, når der er skoldkopper i børnehaven? Og tilbringer du færre timer på din arbejdsplads om ugen end din partner?

Svarer du ja til de fleste spørgsmål her, er du højst sandsynligt kvinde.

Det er nemlig det billede, som statistikkernes tørre tal maler frem.

Ligestillingen i hjemmet hænger uløseligt sammen med ligestillingen på arbejdsmarkedet

Thomas P. Boje, Professor i sociologi, RUC

I Rockwool Fondens Tidsanvendelsesundersøgelse fra 2018 viser det sig nemlig, at kvinderne trækker det tungeste læs, når det kommer til indkøb, madlavning, opvask og rengøring. Faktisk bruger kvinder set over en hel uge hver eneste dag en time mere end mænd på husligt arbejde. 

I følge Thomas P. Boje, professor i sociologi ved Roskilde Universitets Center, har den skæve fordeling af arbejdet i hjemmet også store konsekvenser for ligestillingen på arbejdsmarkedet.

- Ligestillingen i hjemmet hænger uløseligt sammen med ligestillingen på arbejdsmarkedet, understreger han. 

Det siger tallene

Rockwool Fondens Tidsanvendelsesundersøgelse, 2018

  • På en gennemsnitlig hverdag bruger kvinder knap 3 1/2 time på husligt arbejde. Mænd bruger 2 1/2 time. 
  • Det er oftere kvinder, der står for indkøb, madlavning, opvask og rengøring. Derimod er der flere mænd end kvinder, der bruger tid på havearbejde og andet gør-det-selv arbejde.
  • Der er en sammenhæng mellem tid brugt på arbejde og i hjemmet. Jo mere tid man bruger på huslige pligter, desto mindre tid bruger man på arbejdet. 
  • Mænd bruger i gennemsnit 7 timer om ugen mere på deres arbejde end kvinder. Det er også tilfældet hvis man tager hensyn til børn og alders-og uddannelsesforskelle

Undersøgelse fra Finanssektorens Arbejdsgiversforening 2018

  • Hver tredje kvinde, der er i et forhold og i beskæftigelse, bruger mere end 20 timer om ugen på huslige pligter. 
  • 65 procent af kvinderne bruger mere tid på husligt arbejde end deres partner

Ligestillingsundersøgelse fra Danmarks Statistik, 2018

  • I familier med hjemmeboende børn under 6 år arbejder manden i gennemsnit 2,2 timer mere om ugen end kvinden.
  • I familier med hjemmeboende børn under 6 år er 24,7 procent kvinder ansat på deltid, det gælder for 11,2 procent mænd
  • Mødre tager i gennemsnit 281,9 barselsdage og fædre tager 32,5 

Kvinder har i gennemsnit fravær 1,5 dage om året pga syge børn og mænd har i gennemsnit fravær 0,9 dage (Danmarks Statistik 2019)

Se mere

Det går skævt når to bliver til en familie

Den tungestvejende grund til, at det er kvinderne, der ender med at smøre madpakkerne, skal især findes hos børnene. Når vi stifter familie er det nemlig stadig moren, der tager størstedelen af barselsorloven. 

Det sætter kvinderne tilbage i forhold til deres mandlige kollegaer, når det kommer til anciennitet på arbejdspladsen. 

- Det betyder også, at når børnene bliver syge, så er det i høj grad moderen, der tager fri, fordi hun i forvejen er den, der tjener mindst, forklarer Thomas P. Boje.

Læs også Mangler halv milliard til velfærd: Borgmester vil have modstandere med i ny aftale

Når barnets første sygedag er brugt op, er det altså billigst for familien, hvis mor bliver hjemme og passer det syge barn. Det er en faktor, der ifølge Thomas P. Boje er med til at få kvinder til at prioritere mindre prestigefyldte jobs og offentlige ansættelser, fordi det gør det nemmere at få hverdagen i familien til at hænge sammen. 

Det går altså udover ligestillingen på arbejdspladsen, når kvinderne stadig i 2018 viste sig at være den i familien, der bruger mest tid på opgaverne derhjemme. Sådan har det set ud længe, og der er ikke tegn på at udviklingen ændrer sig markant foreløbigt. 

- Når der ikke sker noget i Danmark, er det fordi vi ikke tilpasser lovgivningen i forhold til mødre og fædres rettigheder, mener Thomas P. Boje. 

I forhold til vores nordiske nabolande halter vi bagud. I Danmark har fædre ret til 14 dages barselsorlov, mens de i Sverige har ret til 90 dage. 

I den kommende uge sætter TV 2 Fyn fokus på ligestilling mellem mænd og kvinder i serien "Langt fra lige". Du kan være med til at sætte dagsorden sammen med os. Stil dit spørgsmål her.