Langt fra Lige: Sådan løser SDU skæv kønsfordeling

Det står sløjt til med ligestillingen på SDU. En task force arbejder for mere ligestilling. Løsningen er fokus på kvalifikationer fremfor køn.

Ledelsen på Syddansk Universitet erkender problemet med en  skæv kønsfordeling.  Derfor har universitet at  etablere en task force, der skal arbejde systematisk med ligestilling.

Task forcen bliver kaldt Gender Equality Team, i daglig tale GET, og opgaven er at finde løsninger på den manglende ligestilling. 

- Vi kæmper for at sikre transparens og lige muligheder for mænd og kvinder i de systematiske beslutningsprocesser, vi har, når vi  ansætter personale, forklarer Eva Sophia Myers, der leder GET.

Tre kvinder og en mand

Gender Equality Team består af tre kvinder og en mand.  Et af gruppens store fokusområder er rekruttering til SDU. Ved at være opmærksom på, hvordan man rekrutterer kan man skabe mere ligestilling.

Og det er der god brug for. I spidsen for universitet er der syv mænd og en kvinde i direktionen. Heller ikke kønsfordelingen af professorer er lige. Kun 22 procent af professorerne er kvinder. Og det er disse problemstillinger, som GET skal forsøge at løse. Her er et af midlerne at have fokus på kvalifikationer fremfor køn. 

- Hvis et bedømmelsesudvalg først får information om, hvem det er, der søger, frem for hvad det er vedkommende søger om, så vil de oplysninger farve bedømmelsen. Man har evidens for, at hvis man vender de to ting om, så man først får oplysninger om, hvad det er, der bliver søgt om, og bagefter så tager man stilling til, hvem det er, der søger, så laver man forskellige bedømmer, forklarer Eva Sophia Myers fra Gender Equality Team. 

Mødestruktur bliver analyseret

Gender Equality Team har blandt andet analyseret en række møder på universitetet for at se på, hvordan strukturen på et møde er. Det kan nemlig være med til at kortlægge, hvem det er, der taler, være med til at skabe gennemsigtighed for magtstrukturer og få øjnene op for, hvordan man kan handle anderledes. Det forklarer Eva Sophia Myers.

- Ved at kigge meget nøje på de interaktionsmønstre der er i forskellige mødesituationer, så kan vi give en konstruktiv feedback. Og med den erfaring, kan man blive  ansporet til nogle andre at  gå til værks på, fortæller Eva Sophia Myers.

Ubevidste valg

En del af den manglende ligestilling skyldes også de traditioner og den kultur, som vi allesammen har taget til os. Det er ikke et lokalt fænomen på SDU. På universiteter over hele verden er der en kønsmæssig skævvridning, hvor mænd bliver foretrukket frem for kvinder.

Forskningen viser, at hvis man har en mandlig og en kvindelig kandidat, hvor begge er lige godt kvalificerede, så vil manden  i højere grad bliver foretrukket.  Det er til skade for både mænd og kvinder. Ved at have både mænd og kvinder med i en gruppe bliver resultaterne nemlig bedre. 

- Ud fra et forretningsmæssigt perspektiv, så er det  påvist, at man får bedre løsninger, når det bliver lavet i en divers gruppe. Man får højere kvalitet i det output, der kommer. Det vil sige, at et forskningsprodukt inden for det tekniske eller det medicinske får en meget bredere relevans, hvis man tager højde for forskellighed, forklarer Eva Sophia Myers.

Verdensmål på SDU

SDU har valgt at arbejde efter FNs verdensmål. Et af de 17 verdensmål er, at der skal være mere ligestilling mellem kønnene.

Derfor bliver indsatsen for at skabe mere ligestilling også prioriteret højt af universitetes ledelse. 

De seneste mange år er andelen af kvindelige studerende steget på SDU, og nu er kvinderne i overtal blandt de studerende. De seneste 10 år har der været over 52 procent kvindelige studerende på Syddansk Universitet. 

Men den høje andel af kvinder er endnu ikke nået til tops på de øverste forskerposter eller  i ledelsen af universitetet. Derfor er der nok at gøre for Eva Sophia Myers og Gender Equality Team i årene fremover.

- Der er ligestilling på SDU, når vi hver dag alle steder arbejder benhårdt for, at der skal være plads til, at alle kan kan komme til orde. Jeg vil sige, at vi er rigtigt lykkedes, når vi kan se, at selve forskningens substans tager højde for de her ting, og at undervisningen tager højde for ligestilling, forklarer Eva Sophia Myers. 

 

HER OG NU

MEST LÆSTE OM VALGET: