Langt fra lige: Trine Bramsen er minister i en mandeverden

Som forsvarsminister er fynske Trine Bramsen øverste chef for en organisation, der er præget af mænd.

Der er knap otte procent kvinder i forsvaret. Til gengæld er chefen for hele butikken en kvinde. Trine Bramsen (S) blev i juni 2019 udnævnt til forsvarsminister. Hun er den anden kvinde i danmarkshistorien, som får titlen.

- Jeg har ikke ændret ved mig selv, og det er faktisk første gang, at jeg taler om at være kvindelig forsvarsminister, for jeg har ikke set det som en værdi i sig selv, at jeg er kvinde, siger Trine Bramsen.

Netop derfor er Trine Bramsen ikke gået til jobbet som forsvarsminister med en særlig kvindelig tilgang.  Tværtimod har hun været overrasket over, at der overhovedet bliver tænkt over, at der flere gange bliver fokuseret på hendes køn.

- Jeg har fokuseret på at løfte de opgaver, som jeg blev stillet over for,  og der har også været nogle frygtelige kriser og skandalesager i den tid, jeg har været minister, men jeg har fokuseret på opgaven og  ikke tale om køn, men tale om ledelsesværdier, og fokusere på hvor Forsvaret skal hen, siger Trine Bramsen fra sit kontor i Forsvarsministeriet. 

Skulle bevise mere end mandlige kolleger

Trine Bramsens første år som forsvarsminister har været præget af en lang række vanskelige sager, og selv mener hun, at hun i sin første ministertid har skullet bevise mere end sine mandlige kolleger. Blandt andet har Trine Bramsen skulle håndtere en skandalesag i Forsvarets Efterretningstjeneste, der foreløbigt har ført til hjemsendelse af både chefen for FE og ministeriets departementchef. Derudover er en tidligere hærchef blevet dømt for magtmisbrug og er blevet fyret og så har Forsvarets Ejendomsstyrelse været ramt af en bestikkelsessag. 

- De skandalesager, som jeg har skullet håndtere, der har jeg bemærket, at hver eneste gang, der har der været analyser af, om jeg kunne klare det, om jeg kunne stå det igennem og om jeg havde tyngden. Det synes jeg er at blive målt hårdere end eksempelvis min forgænger, Claus Hjorth. Jeg har aldrig læst sådan nogle analyser om ham, så der synes jeg, at vi har nogle udfordringer i vores samfund, siger Trine Bramsen. 

Personale tager godt i mod

Som forsvarsminister er Trine Bramsen øverste chef for Forsvaret, der har 20.000 fastansatte og 40.000 frivillige.   i besøger Trine Bramsen forsvarets personale. Her oplever hun, at hun bliver taget godt imod, men oplever, at hun i  højere grad bliver målt og vejet, fordi hun er kvinde.

quote De skandalesager, som jeg har skullet håndtere, der har jeg bemærket, at hver eneste gang, der har der været analyser af, om jeg kunne klare det, om jeg kunne stå det igennem og om jeg havde tyngden. Det synes jeg er at blive målt hårdere end eksempelvis min forgænger, Claus Hjorth.

Trine Bramsen, forsvarsminister, Soc.dem.

- Jeg har virkelig skullet gøre mig fortjent og har måttet bruge meget tid på at være ude på kaserner og til alverdens debatter for at retfærdiggøre, at jeg faktisk ved noget forsvarspolitik, fordi der fra nogle sider har været en holdning om "hvad ved kvinder om forsvarspolitik".  

Er det i nogle situationer en fordel at være kvinde som forsvarsminister?

- Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er en kvinde, eller det bare handler om nogle almindelige menneskelige værdier, men jeg tror, at der er flere kvinder, som har mere lyst og evne til at lytte. Det kunne eksempelvis være at lytte til veteraner og sætte sig i veteranernes sted, siger Trine Bramsen.  

Er der situationer, hvor du har oplevet det som en ulempe at være en kvinde?

- Der er noget af Forsvarets materiel, der er mere designet til mænd end til kvinder, som altså kræver lidt bredere skuldre, og at man måske lige har lidt flere centimeter i højden. Når jeg er ude og besøge missioner, der har vi været nødt til at finde en meget, meget lille hjelm, som ikke var standard på Forsvarets lager, griner Trine Bramsen. 

I den nuværende regering er der 7 kvinder og 13 mænd. Dermed er kønsfordelingen 35 procent kvinder og 65 procent mænd. Og Trine Bramsen er meget bevidst om, at hun som kvindelig minister er et forbillede for andre kvinder. 

- Vi er stadigvæk relativt få kvinder i regeringen, i hvert fald færre end mænd. Hvis man kigger på danmarkshistorien, så er der jo ikke mange kvindelige ministre. Så når der for eksempel er unge kvinder, der skriver, at de har en stor interesse for politik, så opmuntrer jeg dem til at gå ind i politik, siger den fynske forsvarsminister.

Håber på flere kvinder i Forsvaret

Med knap otte procent kvinder er kønsfordelingen i Forsvaret langt fra lige. Men Trine Bramsen håber, at der kan ændres på sammensætningen, så der kommer flere kvinder ind i Forsvaret. 

- Vi vil jo rigtig gerne have flere kvinder i Forsvaret, og den holdning bliver også delt af de allerøverste generaler. Det handler om at få styrket kompetencerne. Der hvor vi er ude og løse opgaverne, der er jo også kvinder, så det kan styrke relationerne. Det kan også være med til at få nogle andre perspektiver på ting, fortæller Trine Bramsen.