Ekspropriation: Nu falder erstatningerne

Nu er der blevet sat tal på erstatningerne til de grundejere, der mister hus eller jord, når letbanen kommer.

Ekspropriationskommissionen har nu gennemført de første sager i forbindelse med anlæggelsen af Odense Letbane.

I afgørelserne er der taget stilling til størrelsen på den erstatning, som de enkelte grundejere eller øvrige berørte skal have.

- Vi har stor forståelse for, hvis nogle af de berørte parter er skuffede over den konklusion, som Ekspropriationskommissionen er kommet frem til. Ekspropriation er en alvorlig sag, og der kan være meget på spil for dem, som bliver ramt. Både butiks- og erhvervsindehavere samt grundejere kan på forskellig vis blive stillet i en vanskelig situation, siger Mogens Hagelskær, adm. direktør for Odense Letbane P/S, og fortsætter:

- Det ændrer dog ikke ved, at Odense Letbane må henholde sig til Ekspropriationskommissionens afgørelser. Ekspropriationerne gennemføres efter et fast regelsæt, og der er en praksis for, hvordan ekspropriation skal foregå. Ekspropriationskommissionen er en uafhængig statslig instans, der behandler alle ekspropriationer meget grundigt. Det er alene Ekspropriationskommissionen, der afgør sagerne og fastsætter erstatningen i de enkelte tilfælde. Hverken Odense Letbane P/S eller Odense Kommune har indflydelse på Ekspropriationskommissionens arbejde og afgørelser.

Når Ekspropriationskommissionen afgør sagerne, sker det på den måde, at Ekspropriationskommissionen først besigtiger det, som skal eksproprieres.

Normalt sker det ved, at grundejeren viser rundt på ejendommen. Dernæst får ejeren og evt. andre, som er berørt af ekspropriationen, mulighed til at fortælle Ekspropriationskommissionen, hvordan de ser på sagen, og angive deres forventning til erstatningens størrelse. Odense Letbane P/S får også mulighed for at komme med selskabets synspunkter.

Derefter trækker Ekspropriationskommissionen sig tilbage og drøfter sagen i enrum. Når Ekspropriationskommissionen er færdig, mødes alle parter igen, og her tilkendegiver Ekspropriationskommissionen, hvad de er nået frem til.

Hvis både grundejeren og Odense Letbane P/S kan tiltræde Ekspropriationskommissionens afgørelse, afsluttes ekspropriationen med et forlig.