Flere veje spærres og ensrettes: Letbanen tager fat på nyt sporarbejde

Endnu en omgang vejarbejde i forbindelse med etablering af letbanen rammer det vestlige Odense fra i dag, mandag.

Mandag 25. marts er der letbaneaktivitet på Højstrupvej, når Odense Letbane tager fat på sporarbejdet på en ny strækning i det vestlige Odense.

Der bliver lavet en midlertidig indkørsel til Vermundsvej, der skal bruges som adgangsvej til området nord for Højstrupvej, da Uffesvej bliver midlertidigt spærret ud mod Højstrupvej, mens der skal graves ud og lægges skinner.

Frodesvej og Thorvalds Vænge lukker desuden også permanent mod Højstrupvej.

På grund af de ændrede adgangsveje i området, bliver der også ændret på parkeringsforholdene.

Mens sporarbejdet står på, er det kun tilladt at parkere i den ene side af Vermundsvej, så der er plads til den øgede trafik. Derimod bliver parkeringsforbuddet på Uffesvej ophævet, så det er muligt at parkere i begge sider af vejen.

I en periode har beboere kunnet kantstensparkere på Højstrupvej – denne mulighed forsvinder også, når sporarbejdet går i gang.

(Artiklen fortsætter under billedet.)

 
 
Foto: Odense Letbane

Højstrupvej ensrettes

Fra mandag 1. april den nordlige del af Højstrupvej mellem Rismarksvej og Møllemarksvej i det nordvestlige Odense.

Mens arbejdet bliver udført er Højstrupvej ensrettet i retning mod Møllemarksvej og Idrætsparken.

Arbejdet forventes at vare frem til sommer.

For bilister er der omkørsel via Møllemarksvej og Bystævnevej.

Cyklister og fodgængere kan forsat passere Højstrupvej i begge retninger, og der vil være mulighed for fodgængere for at passere på tværs af Højstrupvej flere steder på strækningen, så det er muligt at krydse arbejdsarealet.