Forhindringsløb gennem byen: Hvor driller vejarbejderne?

Store dele af Odense er gravet op på grund af vejarbejder og letbanebyggeri. I kortet kan du indsætte, hvor problemerne er størst.

Odenseanerne lever med letbanebyggeriet frem til 2021, hvor letbanen efter planen skal begynde at køre i efteråret. 

Byggeriet kan give gener for trafikanter, men mest udfordret er formentligt gangbesværede, kørestolsbrugere og blinde. Der er stejle kantstene at forhindre og opgravninger, der dækkes af midlertidige, ujævne plader, ligesom det kan være et regulært forhindringsløb at zigzagge sig gennem letbanebyggeriets arbejdsredskaber og materialer.

I kortet herunder kan du se, hvor andre odenseanere mener, at letbanearbejdet er til gene for de bløde trafikanter.

Kan du ikke se kortet? Klik her.

Store udfordringer

Mandag lød det samlet fra både Dansk Handicap Forbund, Dansk Blindesamfund og Ældrerådet i Odense Kommune, at Odense er blevet for ufremkommelig for deres medlemmer. 

- Der er mange steder, hvor vejarbejdet gør det besværligt at komme frem. Hvad enten det er med gangstativ eller med kørestol, er det udfordrende. Især mangler der slisker rigtig mange steder, så man kan passere kantstenene, siger Kurt Kjerrumgaard, der er medlem af trafik- og tilgængelighedsgruppen i Ældrerådet i Odense Kommune.

For byens blinde borgere er udfordringen endnu større end for seende, når et fortov pludseligt ikke længere er tilgængeligt - uanset hvor rutineret man er med sin blindestok.

- Når vi for eksempel kommer gående et sted, og der pludselig er sket en opgravning, eller der ligger noget på fortovet. En lille ændring er en stor hindring for os i forhold til at færdes, fortæller Keld Verner Nielsen, der er kredsformand i Dansk Blindesamfunds fynske afdeling.

Vejarbejder i Odense

På Odense Kommunes hjemmeside kan man orientere sig om, hvor i byen der er vejarbejde. Her står blandt andet, at "fodgængere i perioder henvises til modsatte fortov", mens der arbejdes foran Odense Banegård Center - en manøvre, der er til stor gene for blandt andre blinde og gangbesværede.

I kortet her kan du se, hvor Odense Kommune netop nu har registreret vejarbejder. 
I kortet her kan du se, hvor Odense Kommune netop nu har registreret vejarbejder. 
Foto: Odense Kommune

Lokalformand i Dansk Handicap Forbund Ina Eliasen forsøger derfor helt at holde sig fra Odense Centrum, mens letbanearbejdet står på.

- Det er meget vanskeligt at færdes i bymidten i Odense, når man er handicappet. Der er spærret her og der, og det er rigtig træls. Jeg prøver selv at undgå bymidten, så i stedet tager jeg til Rosengårdcentret, fortæller hun.