Handicappede Ina undgår centrum: Hun kan ikke komme rundt på grund af letbanen

Blinde og gangbesværede har svært ved at komme rundt i Odense grundet letbanebyggeriet. Ina Eliasen holder sig helt fra at komme i bymidten.

Udgravninger og vejarbejder, orange afspærringer, utilgængelige opkørsler over kantstene, og veje der skifter ensretning fra uge til uge.

Udfordringer er der for tiden nok af i Odense - særligt hvis man er gangbesværet, handicappet eller blind.

- Der sker ændringer hele tiden grundet letbanebyggeriet, og det besværliggør selvfølgelig måden, vi færdes på, når vi bevæger os rundt.

- Når vi for eksempel kommer gående et sted, og der pludselig er sket en opgravning, eller der ligger noget på fortovet. En lille ændring er en stor hindring for os i forhold til at færdes, fortæller Keld Verner Nielsen, der er kredsformand i Dansk Blindesamfunds fynske afdeling.

Undgår bymidten

Odense Kommunes hjemmeside kan man orientere sig om, hvor i byen der er vejarbejde. Her står der blandt andet, at "fodgængere i perioder henvises til modsatte fortov", mens der arbejdes foran Odense Banegård Center - en manøvre, der er til stor gene for blandt andre blinde og gangbesværede.

På nettet kan man orientere sig om de aktuelle vejarbejder i Odense Kommune. Her kan man blandt andet læse, om cyklister skal stå af og trække, eller hvilken retning veje er ensrettet.
På nettet kan man orientere sig om de aktuelle vejarbejder i Odense Kommune. Her kan man blandt andet læse, om cyklister skal stå af og trække, eller hvilken retning veje er ensrettet.
Foto: Odense Kommune

Lokalformand i Dansk Handicap Forbund Ina Eliasen forsøger derfor helt at holde sig fra Odense Centrum, mens letbanearbejdet står på.

Byggeriet begyndte tilbage i 2015. 

- Det er meget vanskeligt at færdes i bymidten i Odense, når man er handicappet. Der er spærret her og der, og det er rigtig træls. Jeg prøver selv at undgå bymidten, så i stedet tager jeg til Rosengårdcentret, fortæller hun.

Det mener også Kurt Kjerrumgaard, medlem af trafik- og tilgængelighedsgruppen i Ældrerådet i Odense Kommune.

- Der er mange steder, hvor vejarbejdet gør det besværligt at komme frem. Hvad enten det er med gangstativ eller med kørestol, er det udfordrende. Især mangler der slisker rigtig mange steder, så man kan passere kantstenene, siger han.

Efter planen skal Odense Letbane køre i efteråret 2021.

- Det bliver værre

Netop det årelange byggeri betyder, at udfordringerne er ekstra store for folk i kørestole, der skal ud på omveje for at komme rundt i byen, og blinde, der ikke kan se, når afspærringer flyttes.

- Det bliver værre på den måde, at ændringerne er store, og byggeriet varer længe, siger kredsformand i Dansk Blindesamfund, Keld Verner Nielsen.

Når cyklister skal stå af og trække, betyder det ofte, at de i stedet cykler på fortove, hvor der i forvejen er begrænset plads til gangbesværede.
Når cyklister skal stå af og trække, betyder det ofte, at de i stedet cykler på fortove, hvor der i forvejen er begrænset plads til gangbesværede.
Foto: Ole Holbech

Derfor forsøger Odense Kommune også at hjælpe gangbesværede og blinde så vidt muligt gennem byggeriet.

Det fortæller Peter Kildegaard, som er koordinator i Driftsmyndigheden under Letbane, Vej og Parkering i Odense Kommune.

- Der er ikke tvivl om, at der er meget forholde sig til i trafikken i disse år, men folk skal endelig tage kontakt til os, hvis de oplever noget uhensigtsmæssigt. Når vi får en henvendelse, hører vi naturligvis på, hvad problemet er. Herefter tager vi ud og ser, hvad der skal gøres for at forbedre forholdene.

- Et eksempel på en konkret udfordring kan være, hvis en entreprenør får parkeret på fortovet, så det er svært for gående at komme forbi. Det er selvfølgelig ikke rimeligt, og hvis vi bliver opmærksomme på det, tager vi fat i det, siger Peter Kildegaard.