I det fynske folks tjeneste

Høringsfrist forlænget: Skal busserne i Odense køre sådan, når letbanen åbner?

Odenses fremtidige bynet er sendt i høring. De næste 14 dage er der mulighed for at ytre sig om de enkelte ruter og den samlede plan, som hedder "Bynet 2021".

"Bynet 2021" er i høring frem til 10. april.

Høringsfrist forlænget

  • 03. apr 2019 kl. 20:33 By- og Kulturudvalget i Odense Kommune har forlænget høringsfristen for forslaget til "Bynet 2021" med 14 dage. Det vil sige, at man kan ytre sig om planen frem til og 24. april.

Læs om forslaget herunder og på odense.dk

I de næste 14 dage er det muligt for alle interesserede at deltage i den offentlige høring om den fremtidige busservice i Odense.

Det fremlagte forslag hedder "Bynet 2021" og skal sikre at så mange borgere som muligt får et godt kollektivt tilbud på transport - efter letbanen er åbnet.

Men hvordan skal busserne i Odense køre, når letbanen åbner? Det spørgsmål bør brygerne kunne finde i "Bynet 2021", og med den offentlige høring, som kører frem til og med 10. april, har alle mulighed for at ytre sig om de enkelte ruter og den samlede plan.

Efter høringsperioden bliver de indkomne svar gennemgået, før By- og Kulturudvalget træffer sin endelige afgørelse om det fremtidige rutenet.

- "Bynet 2021" skal levere det bedste bud på, hvordan bybusser og letbane kan understøtte hinanden i stedet for at konkurrere om passagererne. Det handler om at give den bedst mulige offentlige transport inden for de muligheder og rammer, som vi har til rådighed. Jeg håber, at mange vil benytte sig af muligheden for at deltage i høringen, så vi får alle relevante input frem, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

En samlet løsning for hele byen

"Bynet 2021" tager udgangspunkt i et såkaldt "stamnet", som består af letbanen og en stambusrute, som følger den planlagte linjeføring for letbanens etape 2. Stamnettet bliver suppleret af fire dobbeltradiale busruter. Det er busser, der kører fra én forstad til en anden via centrum.

Fakta

"Bynet 2021" er udarbejdet af en projektgruppe bestående af Odense Kommune, Odense Letbane, FynBus og rådgiver på projektet, COWI.

 

Kilde: Odense Kommune

Se mere

Derudover består nettet af tre ruter, der lader passagererne stige om til letbanen samt en ringrute, der betjener den sydlige del af ring 2. Ringruten bliver koblet på "enderne" af busruten mellem Korup og Tornbjerg/Fraugde. Med ringruten bliver det let at komme til letbanen ved både Tarup og Rosengårdcentret, og det bliver muligt at køre på tværs af byen uden at skulle gennem centrum.

Cityruten og havneruten indgår ikke i det anbefalede busnet. I stedet er ruternes vigtigste funktioner indarbejdet i den ene radialrute. Dermed bliver de vigtigste punkter, såsom Seniorhuset og lægefaciliteterne ved Mageløs, fortsat betjent.

Med "Bynet 2021" bliver 14 af letbanens stationer betjent med busdrift, og flere af disse vil være store knudepunkter i det samlede net. Dette gælder især for Odense Banegård Center, Hjallese, Korsløkke, Tarup og stationerne langs Ørbækvej, men også for Højstrup, Benedikts Plads og Vestre Stationsvej.

Læs også Flere veje spærres og ensrettes: Letbanen tager fat på nyt sporarbejde

Sådan bliver processen

Under den offentlige høring bliver der afholdt et møde med lokale ungdomsuddannelser, samt et borgermøde på Seniorhuset, hvor flere relevante grupper er blevet inviteret.
 
Desuden har Odense Fælleselevråd fået en forudgående gennemgang af processen og er blevet opfordret til at sende et samlet høringssvar. Materialet bliver også sendt til andre relevante aktører som Cityforeningen og folkeskolerne.
 
Alle interesserede kan se rutenettet på Remix og afgive høringssvar via høringsportalen.
 
By- og Kulturudvalget drøfter forslaget og høringssvarene 21. maj og tager stilling til, om der er anledning til væsentlige ændringer, før der bliver truffet endelig afgørelse på mødet 25. juni.

 

Kilde: Odense Kommune

Se mere