Letbane: Erstatningskrav fra butikker afvises på forhånd

Når etableringen af letbanen går i gang til april vil det berøre hundredvis af butikker og erhvervsdrivende langs den 14 kilometer lange rute. Men selvom arbejdet kan betyde tab af indtægter, vil butikkerne ikke få nogen erstatning.

Alle butikker eller erhvervsdrivende langs letbaneruten, der skal afgive arealer til letbanen vil som udgangspunkt være berettiget til erstatning.

Omvendt ser det ud med de mange butikker, der blot ligger langs ruten, og som i måneder eller år, vil få reduceret deres omsætning på grund af vejarbejde til letbanen. Disse erhvervsdrivende vil ikke få nogen form for erstatning, selvom etableringen kan koste dem dyrt på omsætningen.

Odense Kommune forudser, at der vil blive rejst erstatningskrav fra berørte butikker, og har derfor fået en redegørelse om den juridiske praksis i den slags sager fra Letbanesekretariatet, og den siger klart, at de erhvervdrivende som udgangspunkt ikke kan forvente erstatning.

Baggrunden for Odense Kommunens forhåndsafvisning af erstatning til berørte butikker er Vejlovens §69, som fastlægger, at "det ikke er en del af ejendomsretten, at en tilgrænsende offenligt vej vej bevares uden ændringer".

I følge loven er det vejmyndighederne, der suverænt bestemmer på hvilken måde ejendommen skal betjenes af offentlig vej.

Odense Kommune understreger dog, at der vil blive gjort en meget betydelig indsats for at minimere generne for butikkerne langs letbaneruten.