I det fynske folks tjeneste

Letbanekaos: Kunderne flygter fra busserne i Odense

Arbejdet med den kommende letbane i Odense betyder, at kunderne flygter fra bybusserne. FynBus forventer, at miste to millioner passagerer i forhold til 2015.

00:20

Video: Jonas Bertelsen

FynBus har udarbejdet en analyse af passagerudviklingen, som blev forelagt FynBus bestyrelse den 28. juni 2017.

Analysen viser et mindre fald i passagertallet på de regionale ruter på Fyn og på bybusserne i Svendborg. Men derimod falder passagertallet i Odense voldsomt.

Analysen bygger på en sammenligning af udviklingen i årets første fire måneder fra 2015 til 2017.

Konklusionen på passageranalysen er, at samlet set falder antallet af passagerer registreret i billetsystemerne 16 procent fra 2015 til 2017. Heraf udgør faldet fra 2016 til 2017 alene 13 procent.

Forventer at miste 2 millioner passagerer i Odense

Opregnet til helårsvirkning forsvinder der 2,5 millioner passagerer fra 2015 til 2017, heraf to millioner alene i Odenses zone 1, som er den takstzone, som alle trafikomlægningerne på grund af letbanearbejder er sket i.

Læs også Centralt kryds lukkes: Letbanearbejde giver igen udfordringer for FynBus

I analyser skriver FynBus blandt andet:

De detaljerede data viser, at 30 - 40 procent af passagerfaldet skyldes, at færre kunder stiger om. Det vil sige, at hvor kunderne tidligere valgte at skifte til en anden bus vælger de nu at gå længere. For eksempel benyttes stoppestederne ved Ansgar Kirke i udkanten af bymidten 60 procent mere i 2016 end i 2015.

Det er især det mange ændringer omkring Odense Banegård Center, der ændrer passagermønsteret, mener direktør Carsten Hyldborg Jensen fra FynBus.

- Trafikken ind omkring Odense Banegård Center bliver rigtigt meget påvirket af letbanebyggeriet, og derfor er der mange passagerer, der siger, nu gider jeg ikke sidde i den her bus mere. Nu går jeg resten af vejen, og i morgen tager jeg cyklen, siger Carsten Hyldborg Jensen.

Højere priser i Odense redder økonomien

På indtægtssiden bliver FynBus´ økonomi dog reddet af, at Odense Kommune i januar 2017 afskaffede ”Odense for en tier”. ”Odense for en tier” betød, at Odense Kommunes borgere kunne køre for 10 kroner inden for kommunen.

Afskaffelsen af ordningen ”Odense for en tier” har medført en takststigning på KVIKkort, som betyder, at FynBus efter fire måneder forventer indtægter svarende til budgettet for 2017 i Odense. 

02:19

- Trafikken ind omkring Odense Banegård Center bliver rigtigt meget påvirket af letbanebyggeriet, og derfor er der mange passagerer, der siger, nu gider jeg ikke sidde i den her bus mere. Nu går jeg resten af vejen, og i morgen tager jeg cyklen, siger Carsten Hyldborg Jensen.

Luk video

Letbanebyggeriet i Odense rammer FynBus

Bustrafikken har siden 2014 været påvirket kraftigt af bymidteomdannelse og de forberedende ledningsarbejder til letbanen.

Milepælene i processen hertil fremgår af listen herunder:
 • August 2014:
  - Th. B. Thriges Gade lukkes, letbanearbejder starter i Bolbro
 • August 2015:
  - Vestre Stationsvej ensrettes og busserne kører i Vindegade
 • Primo 2016:
  - Der arbejdes i Benediktsgade og på Middelfartvej
 • August 2016:
  - Der arbejdes på Østre Stations Vej, OBC Nord aktiveres
  - Terminalen ”deles”, dobbeltradiale regionale ruter ophører af hensyn til chaufførernes
     køre- og hviletidsbestemmelser
 • Primo 2017:
  - Odense for 10 kr. ophører
  - Reduceret stopmønster for regionale busser indføres i februar 
De mange vejarbejder har medført mange rute-omlægninger og køreplanskift – i 2016 gennemførte FynBus 8 tilpasninger af køreplanerne.
 
Omlægninger i den kollektive trafik betyder tab af kunder og effekten forstærkes, når der både i den regionale trafik og bybustrafikken i Odense må foretages nedskæringer i antallet af afgange for at finansiere stadigt øgede køretider på grund af dårlig fremkommelighed.

Kilde: FynBus redegørelse til bestyrelsen 28. juni 2017