Leverandører til letbanen søges

Odense Letbane udbyder fra fredag to af ialt fire pakker, som letbaneprojektet er delt op i.

De to første pakker handler om at finde hovedleverandørerne til selve transportsystemet og til letbanevognene.

Transportsystemet omfatter skinner, stationer, master, kabler, signaler og et stort vedligeholdelsescenter i Hjallese.

Leverandøren af letbanevognene ventes at komme fra udlandet, da der ikke er bygget letbane i Danmark før.

Projekterne er så store, at de er sendt i udbud på EU-plan med annoncer på databasen TED.

Her kan interesserede entreprenører vise sin interesse, hvorefter Odense Letbane P/S udvælger fem leverandører på hver pakke, der får lov til at komme med deres bud.

Leverandørerne ventes fundet i slutningen af 2016.

Senere på året udbydes alt det arbejde, der skal bane vejen for letbanen.

Det vil sige flytning af fortove, cykelstier og veje samt etablering af nye byrum, for eksempel på Richard Møllers Plads, Benedikts Plads og arealet foan banegården.

Tilsidst udbydes drift og vedligeholdelse af letbanen.