SDU-speciale: Letbane løfter boligpriserne

Ejendomspriserne steget med 4,5 procent for en bolig i en radius af 200 meter fra en kommende letbanestation.

Selv om der er tre år til åbningen af Odenses letbane, kan man allerede begynde at se en positiv afsmitning på ejendomme, der ligger tæt på letbanens linjeføring.

Det er konklusionen i et nyt kandidatspeciale på Institut for Virksomhedsledelse. Specialet er bedømt med topkarakteren 12.

- Min undersøgelse har vist, at ejendomme inden for en radius af 200 meter fra en letbanestation har en kvadratmeterpris, der ligger cirka 4,5 procent højere end ejendomme længere væk. Og der er en tendens til, at effekten er endnu stærkere inden for 100 meter af en station – med op til knap syv procent højere kvadratmeterpris, siger Jesper Bøgebjerg Frandsen til Odense Letbanes nyhedsbrev.

Cand.oecon. Jesper Bøgebjerg Frandsen har i sit speciale analyseret priserne og data på alle ejendomme, der er solgt i Odense Kommune i perioden 2010-2016. Salgspriserne er blevet renset for forskellige variabler som beliggenhed, størrelse og energimærke samt generel udvikling i ejendomspriserne.

Jesper Bøgebjerg Frandsen understreger, at der er en vis usikkerhed i analysen. Dels på grund af stor spredning i data. Og dels på grund af en række mulige prisvariabler, som han ikke har haft adgang til, for eksempel antal værelser eller byggeår.

- Der er dog solid økonomisk teori for, at et stort infrastrukturprojekt som en letbane kan have en positiv effekt på ejendomspriserne, også allerede inden at byggeriet står færdigt, Effekten må dog forventes at blive mere tydelig, jo nærmere man kommer selve åbningen. På nuværende tidspunkt medfører letbaneprojektet i Odense fortsat en række gener og usikkerheder for naboerne, siger han til nyhedsbrevet.