Trafikbøvl: Letbane får arbejdsspor på Middelfartvej - må undvære ensretning

Odense Letbane fik ikke ønsket om ensretning opfyldt. Det kommer til at give trafikproblemer, siger letbane.

Trafikanterne på Middelfartvej kan komme til at gå svære tider i møde.

Letbanen har netop fået nej af by- og kulturudvalget til ensretning af Middelfartvej i op til 15 måneder i forbindelse med anlæggelse af spor til letbanen.

- Det er en vej, som der kører rigtig mange tusinde biler på hver dag, op til 15.000 i døgnet. Og de kan de andre veje i områder ikke håndtere, siger by- og Kulturrådmand Jane Jegind, Venstre.

Til gengæld indrettes Middelfartvej med et arbejdsspor, cyklende og gående skal deles om pladsen, og der oprettes to modsatrettede vejspor.

Det betyder, at lastbiler 6-12 gange om dagen skal læsse af og på i et arbejdsspor i 30 minutter ad gangen, mens den resterende del af vejen dobbeltrettes.

Det vil medføre stop for trafikken - også den kollektive trafik, oplyste Odense Letbane  før udvalgsmødet i dag.

Alligevel udtaler letbanechef Mogens Hagelskær til TV 2/Fyn, at man nu vil indrette sig efter udvalgets beslutning, selv om det ikke er en optimal løsning.

Ensretning ville have været optimalt ud fra en økonomisk betragning, har letbanen oplyst, og man forventer en merudgift på seks millioner kroner som følge af udvalgets beslutning.

- Vi skal have tunge sættevogne og store lastbiler til at køre på cykelstier og fortorve. Og det betyder at vi bliver pålagt at forstærke cykelstier og fortorve. så de kan holde  til at køre lastbiler. Det er en udgift på omkring seks millioner kroner, siger administrerende direktør for Odense Letbane, Mogens Hagelskær.

- Vi skal have tunge sættevogne og store lastbiler til at køre på cykelstier og fortorve. Og det betyder at vi bliver pålagt at forstærke cykelstier og fortorve. så de kan holde  til at køre lastbiler. Det er en udgift på omkring seks millioner kroner, siger administrerende direktør for Odense Letbane, Mogens Hagelskær  

Odense Letbane oplyser samtidig, at det nu er Odense Kommune at anvise, hvordan udvalgets beslutning kan gennemføres uden daglige stop i trafikken.

Ud over vejarbejdet på Middelfartvej, må også beboerne langs Nyborgvej indrette sig på trafikale udfordringer.

Her ensrettes trafikken nemlig på et 600 meter langt stykke.

Anlægsarbejdet på Nyborvej og Middelfartvej forventes først påbegyndt i marts 2018, og det vil vare cirka et år.

Fra livevideo på Facebook: