Ukorrekte oplysninger vækker harme: Politikere støtter fortsat letbanen

Selvom Odenses politikere er forargede over, at prisen på den alternative løsning til letbanen kan være unaturligt højt skruet op, holder de fast i, at letbanen er bedste løsning for byen.

Odense Letbane blev enstemmigt vedtaget af Odense Byråd i 2011. Nu kan TV 2/FYN afsløre, at beslutningen er taget på et forkert grundlag.

Ifølge trafikforsker Niels Melchior fra Aalborg Universitet kan prisen på letbanens konkurrent, den såkaldte BRT-løsning med busser, være skruet kunstigt i vejret. Det er de tre eksterne konsulentfirmaer Atkins, Incentive Partners og Grontmij Carl Bro, der har beregnet projeket for Odense Kommune, og de kritiseres ikke kun for at fordreje priserne.

Trafikforskeren mener også at kunne se så voldsomt mange ligheder mellem deres rapport og en tilsværende lavet i USA, at der er tale om plagiat.

Kritikken af konsulentfirmaernes rapport lader dog ikke til at påvirke politikerne i Odense Byråd. 

-  Man kan sidde på Aalborg Universitet og forske og beregne rigtig meget,  men når det kommer til at bekæmpe klimaforandringer og sætte Odense på landkortet, er jeg stadig sikker på, at letbanen er det rigtige valg, mener Brian Skov Nielsen fra Enhedslisten. 

Brian Skov Nielsens partifælle Ulla Chamless mener dog i modsætning til ham, at de kopierede passager fra den amerikanske rapport mudrer afgørelsen om Odense Letbane.

- Det er problematisk, hvis den information, vi får, ikke er i orden. Så er det svært at træffe de rigtige beslutninger, siger hun. 

quote Det er da uheldigt, hvis vi ikke får de rigtige oplysninger, når vi skal træffe beslutninger. Dog tror jeg stadig på, at letbanen er det rigtige.

Anders W. Berthelsen (S)

Det samme mener Pernilel Bendixen (DF):

- Det lyder helt absurd, hvis man har kopieret og kørt priserne kunstigt op. Det er klart, at når vi skal træffe en beslutning som letbanen – der er dyr og har vidtrækkende konsekvenser for byens borgere – så skal det være de rigtige oplysninger, vi får, siger hun.

Tavs borgmester

Også socialdemokraten Anders W. Berthelsen mener, at det er kritisabelt, at konsulentfirmaerne ikke henviser til den amerikanske rapport. Alligevel afviser han, at det ville have haft indflydelse på udfaldet.

- Det er da uheldigt, hvis vi ikke får de rigtige oplysninger, når vi skal træffe beslutninger. Dog tror jeg stadig på, at letbanen er det rigtige. Især hvis man ser på behovet for at kunne transportere mange passagerer mellem OBC (Odense Banegård Center, red.) og Nyt OUH, fortæller han. 

TV 2/FYN har fredag forsøgt at få en kommentar fra rådmanden for By- og Kulturforvaltningen, Jane Jegind (V), og den socialdemokratiske borgmester Peter Rahbæk Juel.

Jane Jegind har ikke reageret på vores henvendelser, mens Peter Rahbæk Juel i en sms afviser at stille op til interview.

"Jeg har bedt om at økonomiudvalget får en faglig orientering på næste møde. Før jeg har dette perspektiv med, vælger jeg ikke at stille op til interview, da jeg ikke har forudsætningerne for at forholde mig til udsagn, der bygger på tilsyneladende fagligt/tekniske uoverensstemmelser".