I det fynske folks tjeneste

Vil ikke betale så meget: Nu skal Odense Letbane i retten

Odense Letbane er ikke enige med Taksationskommissionen i, hvor mange penge, de skal betale for arealerne, som letbanen skal ligge på. Derfor skal den første af flere sager omkring størrelsen på erstatningerne i forbindelse med ekspropriation nu for domstolene.

Odense Letbane går rettens vej. De vil ikke betale så meget i ekspropriation. Foto: Odense Letbane

Arbejdet med letbanen i Odense er i fuld gang. Men det er ikke kun de mange maskiner rundt omkring på byggepladserne i Odense, der er i fuld gang. 

Nu skal domstolene også inddrages.

Siden efteråret 2015 har Ekspropriationskommissionen afgjort 385 sager, hvor 150 af dem har handlet om ekspropriationer i forbindelse med arealet, som skal bruges til letbanen. I 36 af sagerne er der blevet anket til den højere instans Taksationskommissionen, fordi der var utilfredshed med, hvor mange penge, der skulle betales for ejendommen. 

Læs også Letbane-klager: Fire ud af seks har fået forhøjet erstatninger

I nogle af de ankede tilfælde har Taksationskommissionen så besluttet, at beløbene skulle være markant højere end dem, der er blevet tilkendt i Ekspropriationskommissionen.

Odense Letbanes administrerende direktør Mogens Hagelskær vil nu gå rettens vej, fordi Taksationskommissionens afgørelser har kostet letbaneprojektet flere millioner i ekstraregning.

Læs også Milliondyre træer flyttes for letbanen

- Vi forvalter skatteborgerpenge, og vores bestyrelse forventer derfor, at vi retsligt efterprøver, om der er blevet tildelt for mange penge i erstatning ved Taksationskommissionen, siger direktøren og fortsætter:

- En så stor uenighed hos de to kommissioner kan vi ikke tillade os at se igennem fingrene med. Det må prøves ved retten. Ligeledes vurderer vores juridiske rådgivere, at begge kommissioner i nogle af sagerne har tildelt for høj erstatning.

Ingen privatpersoner inddrages

Selvom Odense Letbane har besluttet sig for at gå rettens vej, kan direktøren for Odense Letbane godt forstå, hvis det skaber frustrationer hos nogle. 

- Vi har stor forståelse for, hvis nogle af de berørte parter bliver frustrerede over, at vi nu går rettens vej, siger han i en pressemeddelelse.

Læs også Frosten standser letbanearbejde

Direktøren forsikrer da også odenseanerne om, at det kun er erhvervsejendomme, som letbanen vil trække i retten. 

- Selvom vi alene går til domstolene i sager vedrørende erhvervsejendomme, og altså ikke vedrørende almindelige husejere, er det selvfølgelig en alvorlig sag, og der kan være meget på spil for den erhvervsvirksomhed, som bliver involveret. De pågældende kan blive stillet i en vanskelig situation, hvis det ender med, at retten afgør, at de skal af med penge, som de i en tidligere instans er blevet tildelt. 

Odense Letbane er indtil der er faldet dom i sagerne stadig forpligtet til at betale de erstatninger, som ankeinstansen Taksationskommissionen har fastsat. 

01:51 Luk video

Læs også Odense: Virksomhed føler sig snydt for millioner

To årsager til rettens vej

  1. Den ene årsag drejer sig om det, som hedder "fradrag for fordele". Her er der tale om, at en grundejer, som har fået eksproprieret en mindre del af sin grund, kan forvente en værdistigning på resten af grunden, fordi ejendomsværdierne vil stige på grund af nærheden til letbanen. Her mener Odense Letbane samt letbanens juridiske rådgivere, at både Ekspropriationskommissionen og Taksationskommissionen i en række sager har trukket for lidt fra i erstatningerne i forhold til den kommende værdiforøgelse af ejendommen.
  2. Den anden årsag er forskellige tolkninger hos de to kommissioner vedrørende erhvervslejemål. Der er nemlig stor forskel i Ekspropriationskommissionens og Taksationskommissionens fortolkning af ekspropriationslovgivningen og erhvervslejeloven. Denne forskellige vurdering mellem de to kommissioner, ønsker Odense Letbane ligeledes prøvet ved domstolene