Kommende læger: Vi mister empati under vores uddannelse

Medicinstuderende erkender, at de har brug for hjælp til at se patienten mere som et menneske end en diagnose. Skønlitteratur kan måske hjælpe.

Koblingen mellem lægefaglig viden og skønlitteratur kan umiddelbart være svær at se, men et nyt borgerforskningsprojekt sætter lige nu fokus på erfaringerne med netop denne sammenkobling.

- Efter at have arbejdet med skønlitteratur kan jeg nu se, at det er nødvendigt at se patienten som menneske og være opmærksom på, hvordan patienten oplever det at være syg. Man skal ikke kun kigge på, hvad patienten fejler fysisk, men også se på patientens oplevelse af at være syg. Det skal hænge sammen.

Sådan lyder det fra Bolette Mejer Nielsen, som er ved at uddanne sig til læge på Syddansk Universitet. 

Hvad føler patienten?

Bolette Mejer Nielsen var med blandt deltagerne mandag i Borgernes Hus i Odense, da TV 2/Fyn sammen med Syddansk Universitet og OUH inviterede til dialog om forholdet mellem patient og sundhedssystem.

- Når vi lærer om sygdomme, får vi viden om, hvordan tingene foregår i kroppen. Men det er meget svært at sætte sig ind i, hvordan det at være syg føles for patienten i hovedet, og i øvrigt også, hvordan de pårørende har det. Det er noget af det, vi lærer gennem skønlitteratur, fortæller medicinstuderende Camilla Brix Sørensen.

Medicinstuderende i Odense gennemfører et obligatorisk undervisningsforløb, hvor der bliver arbejdet med skønlitterære tekster. Det sker for at give de kommende læger en større forståelse af, hvordan sundhed og sygdom opleves på det følelsesmæssige plan.

Målet er at styrke de medicinstuderendes faglighed, når det gælder evnen til at møde patienten som et menneske i stedet for blot en diagnose. 

Mister empati under studiet

Det er en relevant problemstilling, erkender de lægestuderende, som direkte adspurgt må indrømme, at de mister empati undervejs i medicinstudiet.

- Jo mere man læser naturvidenskabelige tekster, jo mere ensporet bliver man. Man bruger meget energi på at læse om kemi og den slags, og bruger mindre energi på sin fantasi og på at udvide sin horisont. Det giver helt sikkert mening at inddrage skønlitteratur for at få mere empati, siger Camilla Brix Sørensen.

Skønlitteratur er et hensigtsmæssigt og relevant værktøj på medicinuddannelsen, mener Kim Brixen, direktør på Odense Universitetshospital:

- Forfattere er ofte rigtigt dygtige iagttagere, og kan beskrive menneskelivet langt mere præcist, end vi andre kan opfange det. Derfor mener jeg, at det at læse skønlitteratur kan åbne for den intermenneskelige forståelse, siger Kim Brixen.

Samarbejde om borgerforskning

Det sårbare møde mellem patienterne og sundhedsvæsenet har i de seneste uger været omdrejningspunktet ved flere arrangementer på Fyn. Som et eksperiment har skønlitteratur været udgangspunktet for to workshops og en åben blog, som alle fynboer har haft mulighed for at bidrage til.

- Målet er at finde nye veje at gå, når det gælder litteratur og sundhed, forklarer professor Anne-Marie Mai fra Syddansk Universitets Institut for Litteratur, Kultur og Medier.

Anne-Marie Mai er tovholder på projektet "Litteraturen rykker ud", et såkaldt borgerforskningsprojekt, der gennemføres i samarbejde mellem Syddansk Universitet, OUH og TV 2/Fyn.

Der bliver nu indsamlet materiale med henblik på videnskabelige forskningsartikler om emnet. Materialet vil bestå af erfaringerne fra de to gennemførte workshops, hvor den ene blev gennemført med sundhedspersonale på OUH som deltagere, mens den anden var åben for alle interesserede.

Samtidig foreligger der nu materiale på den åbne blog, som har været en del af projektet "Litteraturen rykker ud".

Medicinstuderende på SDU har skønlitteratur med i uddannelsen for at træne deres empati.
Fotograf: Morten Albek