I det fynske folks tjeneste

Forvaltning foreslår kompromis i sag om omstridt vejlukning

Det ser nu ud til, at en delvis genåbning af forbindelsesvejen Hestehaven i den sydlige del af Odense er rykket nærmere. Det sker efter skarp kritik af flere af kommunens vejlukninger og en række derpå følgende borgermøder.

By- og Kulturforvaltningens bud på et kompromis: Hestehaven genåbnes i vest, men lukkes i stedet ved Odense Golfklub.

Hestehavens lukning mod vest har været omdrejningspunkt for intens debat, flere borgermøder - og kraftig kritik af Odense Kommune. 

Erhvervsliv og institutioner i området ved Hollufgård har - med Odense Golfklub i spidsen - klaget over forringede tilkørselsforhold.  Samtidig har borgere i Holluf Pile dog udtrykt bekymring for øget trafik, hvis man valgte helt at genåbne vejen.

Læs også Lukning af Hestehaven: Golfklub mister medlemmer

Nu lægger forvaltningen op til en mellemting. Hestehaven tilsluttes OUH's servicevej i vest, men lukkes i stedet vest for rundkørslen ved Odense Golfklub. En løsning, som ifølge forvaltningen vil tilgodese flest mulige interessenter.

- Det er By- og Kulturforvaltningens vurdering, at det 3. scenarie (en delvis genåbning, red.) som fremtidig løsning giver lavere trafikmængde og lavere trafikstøj i forhold til de andre løsningsscenarier og derved øger borgernes sundhed og trivsel, hedder det i dagsordenen for næste uges udvalgsmøde.

Forslag om etablering af parkeringsplads

Samtidig med, at lukningen af Hestehaven eventuelt flyttes mod øst til Odense Golfklub, fremgår det af forvaltningens materiale, at opførelsen af en parkeringsplads ved netop golfklubben er blevet forslået. En parkeringsplads, som Odense Golfklub har tilbudt at stå for at vedligeholde.

Politikerne i By- og Kulturudvalget skal drøfte sagen på udvalgsmødet på tirsdag. Det er dog i sidste ende Byrådet. der skal tage stilling til Hestehavens fremtid.